Se alla
Bemötande

Bemötande

Sveriges vård är i världsklass sett till behandlingsresultat, och i Stockholm är den förebyggande vården utbyggd och folkhälsan utvecklas positivt. Tillgängligheten är hög. Sverige har dock vid internationella jämförelser sämre betyg på patienternas upplevelse av bemötande. En trygg och god vård förutsätter en god dialog mellan vårdgivare och patient och det är väsentligt att alla vårdgivare har ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta patienterna på ett sätt som skapar förtroende och trygghet.

Liberalernas politik för Region Stockholm