Se alla
Barn och ungas hälsa

Närakuter

Närakuterna är ett viktigt inslag i den akuta vården.

Införandet av närakuterna har varit en succé. De har avlastat sjukhusens akutmottagningar och gett patienterna bättre tillgänglighet och snabbare vård.

Men  närakuterna är hotade av nedläggning av delar av den politiska oppositionen i regionen. Vi vill rädda de 11  närakuter som idag finns i Stockholms län, samt starta fler närakuter. Det ska vara lätt att hitta rätt vårdnivå  och vårdgivare. Det är oftast hos husläkaren som informationen om patientens hälsosituation bäst samman ställs och utvärderas och där vårdåtgärder bäst planeras. En patientportal behöver utvecklas för att underlätta  för invånarna att göra välgrundade val av vårdgivare. Portalen skall innehålla information om vårdutbud och  kvalitetsmått och omdömen från patienter angående exempelvis bemötande.