Se alla
Närakuter

Närakuter

Närakuterna är ett viktigt inslag i den akuta vården

Vänsterstyret i Region Stockholm hotar närakuterna genom att se över strukturen i sin helhet. Minst fem närakuter hotas av nedläggning. Först ut tycks närakuten på Hötorget vara. Vidare har Vänsterstyret stoppat de tidigare beslutade närakuterna i Jakobsberg och Skärholmen som var planerade att öppna nu i slutet av 2023.

Liberalerna vill i stället rädda närakuterna och öppna fler i olika delar av länet. Närakuterna ger snabb hjälp för både barn och äldre och kan färdigbehandla många akuta tillstånd. Följaktligen är närakuterna ett viktigt inslag i den akuta vården.

Idag finns elva närakuter i länet:

Men utbudet av närakuterna kan snabbt komma att minska – till nackdel för patienterna i Region Stockholm.

Vad är hotet mot närakuterna?

Vänsterstyret i Region Stockholm håller på att se över närakutsstrukturen i länet. En samlokalisering av fristående närakuter till akutsjukhusen ska utredas. Det innebär att närakuterna utanför akutsjukhusområdena är hotade:

 • Närakut Handen
 • Närakut Nacka
 • Närakut Sollentuna
 • Närakut Rosenlund
 • Närakut Hötorget
 • Närakut Järva

Först ut att läggas ned tycks närakuten på Hötorget vara, samtidigt sompatientavgiften till närakuterna kan komma att höjas med 100 kr, till 350 kr.  Vänsterstyret har sedan tidigare stoppat de beslutade närakuterna i Jakobsberg och Skärholmen.

Vilka närakuter vill Liberalerna öppna?

 • Jakobsberg och Skärholmen: På Liberalernas initiativ beslutades det under förgående mandatperiod (2022) att två närakuter i Jakobsberg och Skärholmen skulle öppna. Målet var att de skulle vara öppnade innan slutet av 2023. Men nuvarande Vänsterstyret har beslutat om att dra tillbaka beslutet om öppnandet av dessa två närakuter. Liberalerna vill således fullfölja det tidigare beslutet!
 • Bromma och Dalen: Utöver öppnandet av närakuterna i Jakobsberg och Skärholmen vill Liberalerna öppna två ytterligare närakuter i Bromma och Dalen. Placeringarna har utgått utifrån kriterierna om befolkning, vårdbehov, kommunikationer och närhet till geriatrik.

Varför närakuter?

Närakuterna har kompetens att ta emot barn och vuxna mellan kl. 08:00 och 22:00 varje dag. De har labb, röntgen och ambulansintag och kan färdigbehandla många akuta sjukdomar och skador.

Närakuterna tar årligen emot 350 000 patientbesök, varav en stor andel barn och tusentals ambulanstransporter. Det betyder att dessa patienter har fått en bra vård och ett snabbare omhändertagande än om de behövt åka till stora sjukhusakuten. Det betyder också att akutsjukhusen kan fokusera på de svårast skadade och sjuka. För många äldre är det en särskilt stor vinst att slippa ”omvägen” via akutsjukhuset. Geriatriken (den specialiserade äldresjukvården) finns nästan alltid i närheten av närakuterna.

En utvärdering 2020 visade att närakuterna uppfyllde sina syften:

 • Närakuterna gav befolkningen en högre tillgänglighet till akut sjukvård, större geografisk närhet, kortare vänte- och vistelsetider för patienterna.
 • Skadediagnoser ökade på närakuterna och minskade på akutmottagningarna.
 • Ersättningen till närakuterna var lägre per besök jämfört med akutmottagningarna, för jämförbara diagnoser.
 • Barn var en stor patientgrupp på närakuterna.
 • Antalet ambulanstransporter till närakuter ökade.
 • Andelen mer resurskrävande diagnoser på närakuterna ökade.

Räcker det inte med vårdcentraler och akutsjukhus?

Nej – närakuter, vårdcentraler och akutsjukhus har olika uppdrag och utbud av vård. De möter således olika nivåer av vårdbehov. För att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid, så behövs närakuterna.

På vårdcentralen ska du kunna ha både långsiktig vårdkontakter, och få snabb hjälp. Digitalt, via telefon eller med ett fysiskt besök. Där finns husläkaren teamet av professioner (distriktssköterska, psykolog, dietist m fl). Men alla sjukdomar och skador platsar inte på vårdcentralen.

En närakut har mer resurser för akut medicinsk hjälp än vårdcentralerna. På en närakut kan man gipsa frakturer som inte kräver operation, och därtill finns tillgång till bland annat röntgen och laboratorium. Om 350 000 årliga patientbesök (från närakuterna) i stället skulle göras på akutsjukhusen, så skulle det öka trycket oerhört på akutsjukhusen (som idag tar emot knappt 500 000 patientbesök).

Närakuterna ger inte bara tillgång till bra vård snabbt, utan innebär också att akutsjukhusen avlastas och kan lägga sin kraft på patienter som är i ännu större behov av vård.

Vad kostar närakuterna?

Årskostnaderna för närakuterna är ca 500 miljoner kr. Till exempel beräknades de två beslutade närakuterna i Jakobsberg och Skärholmen – som nu Vänsterstyret har lagt ned – kosta ca 90 miljoner per år, dvs. ca 45 miljoner per närakut. Som jämförelse är akutsjukhusens kostnader (2022) på knappt 26,7 miljarder, och vårdcentralernas kostnader (2022) ca 6,5 miljarder.

Läs mer om Regionens närakuter på Region Stockholms hemsida.