Se alla
Barn och ungas hälsa

Närakuter

Närakuterna är ett viktigt inslag i den akuta vården.

Liberalerna vill rädda närakuterna i Stockholms län. Och vi vill öppna fler. Närakuten ger snabb hjälp för både barn och äldre och kan färdigbehandla många akuta tillstånd.

Vi vill fortsätta utveckla och förstärka både akutsjukhusen, vårdcentralerna och närakuterna för att alla barn och vuxna ska få snabb vård, på rätt nivå.

 

Men  närakuterna är hotade av nedläggning av delar av den politiska oppositionen i regionen. Vi vill rädda de 11  närakuter som idag finns i Stockholms län, samt starta fler närakuter. Det ska vara lätt att hitta rätt vårdnivå  och vårdgivare. Det är oftast hos husläkaren som informationen om patientens hälsosituation bäst samman ställs och utvärderas och där vårdåtgärder bäst planeras. 

Varför närakuter?

Närakuterna har kompetens att ta emot barn och vuxna mellan kl. 8.00 och 22.00 varje dag. De har labb, röntgen och ambulansintag och kan färdigbehandla många akuta sjukdomar och skador.

Närakuterna tog 2021 emot 350 000 patientbesök, varav en stor andel barn, och tusentals ambulanstransporter. Det betyder att dessa patienter har fått en bra vård och ett snabbare omhändertagande, än om de behövt åka till stora sjukhusakuten. Det betyder också att akutsjukhusen kan fokusera på de svårast skadade och sjuka. För många äldre är det en särskilt stor vinst att slippa ”omvägen” via akutsjukhuset. Geriatriken (den specialiserade äldresjukvården) finns nästan alltid i närheten av närakuterna.

En utvärdering 2020 visade att närakuterna uppfyllde sina syften:

  • Närakuterna gav befolkningen en högre tillgänglighet till akut sjukvård, större geografisk närhet, kortare vänte- och vistelsetider för patienterna.
  • Skadediagnoser ökade på närakuterna och minskade på akutmottagningarna.
  • Ersättningen till närakuterna var lägre per besök jämfört med akutmottagningarna, för jämförbara diagnoser.
  • Barn var en stor patientgrupp på närakuterna.
  • Antalet ambulanstransporter till närakuter ökade.
  • Andelen mer resurskrävande diagnoser på närakuterna ökade.

 

Vilka fyra närakuter vill Liberalerna öppna?

Jakobsberg (Järfälla) och Skärholmen.

Dessa två nya närakuter är beslutade på vårt initiativ, och målet är att de ska öppna innan slutet av 2023.

Bromma och Dalen.

Liberalerna vill öppna två närakuter till under nästa mandatperiod. De ska placeras utifrån kriterierna om befolkning och vårdbehov, kommunikationer och – framför allt – närhet till geriatrik för en god vård för äldre.

 

Var finns närakuterna i dag?

I dag finns elva närakuter, som är strategiskt utplacerade i länet, från Handen och Södertälje i söder till Sollentuna och Norrtälje i norr, från Nacka till Järva.

Närakuter direkt intill akutsjukhus: Haga (Karolinska Solna), Huddinge, Danderyd, Södertälje, Norrtälje.

Övriga närakuter: Rosenlund (nära Södersjukhuset), City/Hötorget (nära S:t Görans sjukhus), Handen (Haninge), Nacka, Sollentuna, Järva.

Vad är hotet mot närakuterna?

Sverigedemokraterna vill lägga ned samtliga närakuter. Vänsterpartiet vill lägga ned de närakuter som inte ligger vid ett akutsjukhus (Handen, Nacka, Sollentuna, Rosenlund, Hötorget och Järva). Socialdemokraterna vill ta ifrån privata aktörer uppdraget att driva de uppskattade och välfungerande närakuterna i Sollentuna, City/Hötorget och Nacka.

Varför närakuter – räcker det inte med vårdcentraler och akutsjukhus?

Nej, närakuter, vårdcentraler och akutsjukhus har olika uppdrag och utbud av vård. De möter olika nivåer av vårdbehov. För att sjuka och skadade invånare ska få vård med rätt kompetens, på rätt plats och i rätt tid behövs närakuterna.

På vårdcentralen ska du kunna ha både långsiktig vårdkontakter, och få snabb hjälp. Digitalt, via telefon eller med ett fysiskt besök. Där finns husläkaren teamet av professioner (distriktssköterska, psykolog, dietist m fl). Men alla sjukdomar och skador platsar inte på vårdcentralen.

En närakut har mer resurser för akut medicinsk hjälp än de flesta vårdcentraler eller husläkarmottagningar. På en närakut kan man gipsa frakturer som inte kräver operation och det finns tillgång till bland annat röntgen och laboratorium. Om fjolårets 350 000 patientbesök skulle göras på akutsjukhusen skulle det öka trycket oerhört (på akutsjukhusen görs i dag knappt 500 000 besök.

Närakuterna ger inte bara tillgång till bra vård snabbt, utan innebär också att akutsjukhusen avlastas och kan lägga sin kraft på patienter som är i ännu större behov av vård.

 

Vad kostar närakuterna?

Ca 500 miljoner, en halv miljard, är årskostnaden för närakuterna. De två beslutade nya beräknas kosta ca 90 miljoner per år. Dvs ca 45 miljoner per närakut.

Som jämförelse är vårdcentralernas totala kostnader (2022) knappt 6,5 miljarder, och har ökat med över en miljard under mandatperioden.

Akutsjukhusen har totalt kostnader (2022) på knappt 26,7 miljarder.