Se alla
Båtpendling i Stockholm

Båtpendling

Båtpendlingssystemet ska byggas ut på strategiska sträckor och flera linjer ska vara en del av SL:s biljettsystem. Pendlingsmöjligheterna till och från kommuner som exempelvis Ekerö, Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kan och bör förbättras. När regionen förtätas kommer vattenvägen att vara en viktig pusselbit för att hantera trängseln på vägar och spår. Längre linjer ska därför kunna erbjuda goda arbetsmöjligheter ombord.

För att detta ska fungera väl måste kommunerna se till att det finns attraktiva angöringsplatser som är lättillgängliga för båtpendling, är väl försedda med cykelparkeringar och har bra anslutningar till annan kollektivtrafik. Ett inventeringsarbete för befintliga och tänkbara bryggor ska genomföras i regionen för att identifiera lämpliga platser och utvecklingsmöjligheter. Väderskydd i båttrafiken ska hålla samma kvalitet som de på land.

Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens båtpendling med pendelbåtar, vara öppen för marina utvecklingsprojekt och erbjuda testbäddar för nya och innovativa lösningar. Utöver övergången till fossilfria bränslen är smarta lösningar för snabb på- och avstigning samt snabbare fartyg som inte skapar så mycket vågsvall särskilt viktiga.

Så här förbättrar vi Stockholms båtpendling

  • Bygg ut båtpendlingen och integrera flera linjer i SL:s biljettsystem.
  • Genomför ett inventeringsarbete för bryggor och angöringsplatser i hela regionen, såväl befintliga som potentiellt nya.
  • Väderskydd i båttrafiken ska hålla samma kvalitet som de på land.
  • Stockholmsregionen ska vara aktiv i utvecklingen mot framtidens pendelbåtar och vara öppen för marina utvecklingsprojekt genom att erbjuda testbäddar för nya lösningar.