Se alla
Lagen om offentlig upphandling LOU

LOU – Lagen om offentlig upphandling

Använd lagen om valfrihetssystem (LOV) istället för upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Med LOV kan alla aktörer som uppfyller kraven vara med och delta. Det är brukarna som avgör vilka utförare som har möjlighet att verka. LOV kan sänka trösklarna för nya aktörer, skapa större kontinuitet och kan göra det lättare för mindre aktörer att konkurrera.

LOV ska så långt som möjligt införas inom samtliga delar av socialtjänsten och äldreomsorgen som inte sysslar med myndighetsutövning. Exempel på områden där LOV ska införas inkluderar hemtjänst, särskilt boende, daglig verksamhet, missbruksvård och råd- och stödverksamheter såsom föräldrastöd och budget- och skuldrådgivning, samt där så är lämpligt grupp eller serviceboende för personer med funktionsnedsättning. LOV ska även införas inom vuxenutbildning, inklusive SFI. När LOV inte är lämpligt att använda ska kommunerna undersöka möjligheten att använda alternativa upphandlingsformer enligt LOU som funktionsupphandling och innovationsupphandling.

Här hittar du hela Lagen om Offentlig Upphandling – LOU

Vad betyder LOU?

LOU står för Lagen om offentlig upphandling och handla om en lagreglerad inköpsprocess för att kontrollera att offentliga medel används på bästa sätt.

Vem måste följa LOU?

Statliga och kommunala myndigheter måste följa Lagen om offentlig upphandling LOU

Vad står LOU för?

LOU står för Lagen om offentlig upphandling och är en lag som kommunala och statliga myndigheter omfattas av för att se till att deras pengar används på bästa sätt.