Se alla
Barnsjukvård

Barnsjukvård

De allra flesta barn ska ha möjlighet att få sina sjukvårdsbehov tillgodosedda i primärvården, och den digitala sjukvårdsrådgivningen för barn ska vara ett naturligt första val. För barn med korta eller kontinuerliga vårdbehov ska vården vara anpassad efter barns speciella behov, och involvera föräldrar eller andra nära anhöriga. Miljöer och vårdens utformning ska utformas för att på bästa sätt skapa en trygg situation för barnen, men positiva miljöer och tillgång till lek och stimulans och en hög kontinuitet i den personal som barnen möter.