Se alla

Självstyrande fordon

Stockholmsregionen ska ligga i framkant och vara en del av utvecklingen mot framtidens mobilitet. Självkörande bussar är en del i denna utveckling och Liberalerna vill att det blir verklighet även här. Fler pilotprojekt med självkörande bussar som matar resenärer till större knutpunkter ska genomföras på platser där så är lämpligt. Självkörande bussar kommer inte att ersätta den vanliga trafiken utan är ett komplement som på rätt plats kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft.

Självkörande bussar finns idag i Rotterdam och de har gått i ordinarie trafik sedan 1999. Hösten 2018 kommer dessutom Köpenhamn att inleda ett försök med fyra bussar. Som Europas mest snabbväxande region, och världens näst mest innovativa region, har Stockholm alla förutsättningar för att inte bara delta utan också leda utvecklingen på området.