Se alla

Självstyrande fordon

Nya innovationer kommer bidra ett hållbart Stockholm. Ny teknik som självstyrande fordon kan ge oss en effektivare kollektivtrafik.

Stockholmsregionen ska ligga i framkant och vara en del av utvecklingen mot framtidens mobilitet. Självkörande fordon, som bussar eller tunnelbana är en del i denna utveckling och Liberalerna vill att det blir verklighet även här.

Fler pilotprojekt med självkörande bussar som matar resenärer till större knutpunkter ska genomföras på platser där så är lämpligt. Självkörande bussar kommer inte att ersätta den vanliga trafiken utan är ett komplement som på rätt plats kan öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft.  Självkörande bussar finns idag i Rotterdam och de har gått i ordinarie trafik sedan 1999.

När ny tunnelbanan byggs ut, t.ex. mellan Fridhemsplan – Älvsjö skall förutsättningarna för förarlösa tunnelbanetåg utredas.

Som en av Europas mest snabbväxande och mest innovativa regioner, har Stockholm alla förutsättningar för att inte bara delta utan också leda utvecklingen på området. Men då måste kompetensförsörjning, bostadsmarknad liksom samarbete mellan akademi, näringsliv och det offentliga fungera. Lagar och regler behöver också omfamna nya innovationer.