Se alla
Cykel på tunnelbanan

Cykel i kollektivtrafiken

Det bör vara möjligt att ta med cykeln på regionaltågen, antingen genom dedikerade ytor eller att en vagn har ett vikt utrymme för detta. Det ger flexibilitet för pendlaren som annars skulle bli bunden av tidtabeller för anslutande trafik och förstorar också
arbetsmarknadsregionen då det gör det möjligt att pendla till arbetsplatser med sämre tillgänglighet.

Det är också bra för miljön då detta kan erbjuda ett tidseffektivt alternativ till bil. För att detta ska bli verklighet måste dels vagnarna vara mer anpassade för cyklar, dels måste den tidsperiod som cykel får medtas utvidgas till att även omfatta rusningstid. Det är verklighet i exempelvis Tyskland redan idag, och bör inte vara en omöjlighet för oss.

Något annat som inte borde vara omöjligt är att förbättra möjligheterna för kombinationsresor mellan buss och cykel. Försök har gjorts i Stockholm tidigare, men med ljummet intresse och bristande kommunikationsinsatser. I Seattle har detta lösts genom att
erbjuda möjligheten att hänga cykeln framför bussen. Alternativ finns och de bör prövas även här, men med större entusiasm.

På pendeltåget och de lokalbanor som cykel är tillåtet att tas med, bör tidsramen inom vilken cykeln får tas med utvidgas. Detta ska beaktas när nya vagnar utformas. När de nya tunnelbanevagnarna tas i drift på röda linjen ska det vara tillåtet att ta med cykeln utanför rusningstid. När nya generationers vagnar tas fram ska ytor för cykel vara standard och på sikt ska cykel tillåtas i hela tunnelbanesystemet.

  • Tillåt medtag av cykel på regionaltåg och anpassa vagnar vid behov.
  • Förbättra möjligheterna för kombinationsresor mellan buss och cykel.
  • Öka tidsramen inom vilken medtag av cykel är tillåtet på pendeltåg samt tillåt det på
    alla lokalbanor.
  • Tillåt medtag av cykel på röda linjen utanför rusningstrafik när de nya vagnarna tas
    i drift, och på sikt i hela tunnelbanesystemet.

Vill du förbättra för cyklingen i Stockholm?

Bli medlem i Liberalerna i Stockholms län och arbeta för en bättre infrastruktur för cyklingen i länet.