Se alla
Cykel på tunnelbanan

Cykel i kollektivtrafiken

Möjligheten att få ta med sin cykel i kollektivtrafiken kan bidra till ett smidigare resande. Liberalerna vill att cyklar får tas med på pendeltåg samt lokalbanor under fler av dygnets timmar. Möjligheten till att ta med cykel på skärgårdsbåtar och andra trafikslag skall också förbättras.

Liberalerna vill att cyklar får tas med på pendeltåg samt lokalbanor under fler av dygnets timmar. Detta ska tas i beaktning när nya vagnar köps in och vid förhandling ska Region Stockholm kravställa att vagnarna är anpassningsbara. När nya generationers vagnar tas fram ska ytor för cykel vara standard och på sikt ska cykeln successivt tillåtas i hela kollektivtrafiksystemet. Att ta med cykeln i tunnelbanan är verklighet i exempelvis Tyskland redan idag, och bör inte vara en omöjlighet för oss. Det kräver dock att det kan ske på ett säkert sätt.

Det bör även vara möjligt att ta med cykeln på regionaltågen, antingen genom dedikerade ytor eller att en vagn har ett vikt utrymme för detta. Det ger flexibilitet för pendlaren som annars skulle bli bunden av tidtabeller för anslutande trafik och förstorar också arbetsmarknadsregionen då det gör det möjligt att pendla till arbetsplatser med sämre tillgänglighet. Det är också bra för miljön då detta kan erbjuda ett tidseffektivt alternativ till bil.

För att främja arbetspendling samt turistnäringen i skärgården så bör Region Stockholm förbättra möjligheterna att ta med cykeln vid resor med skärgårdsbåtarna.

Liberalernas förslag

  • Det ska vara möjligt att ta med sig cykeln på pendeltågen och lokaltågen. Plats för fler cyklar kan skapas längst fram eller längst bak i pendeltågen.
  • Möjligheten att ta med cykeln ombord på våra skärgårdsbåtar ska förbättras.
  • Förbättra möjligheterna för kombinationsresor mellan buss och cykel.

 

Vill du förbättra för cyklingen i Stockholm?

Bli medlem i Liberalerna i Stockholms län och arbeta för en bättre infrastruktur för cyklingen i länet.