Se alla
Tunnelbanan i Stockholm

Tunnelbanan i Stockholm

Stockholms tunnelbana kan bli säkrare, tryggare och behöver få fler avgångar samt ge plats för cyklar i framtiden

I takt med att staden växer kommer trängseln i tunnelbanan att öka ytterligare. Tunnelbanan ska därför utrustas med plattformsbarriärer, eller annan motsvarande säkerhetslösning, för att öka säkerheten och trafikkapaciteten. Plattformsbarriärer ökar tillgängligheten i kollektivtrafiken och gör den mer jämlik, genom att framförallt årsrika och personer med funktionsnedsättning får en säkrare och tryggare resenärsmiljö. Plattformsbarriärer är också en förutsättning för att i framtiden kunna köra förarlösa tåg, en utveckling vi liberaler välkomnar och ser fram emot då det ökar tågkapaciteten på redan befintlig räls.

I takt med att regionen växer och befolkningen ökar ska turtätheten i spårtrafiken utanför högtrafik utökas för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Befolkningsökningen medför troligen också ett behov av att köra mer trafik och fler vagnar även under helger, framförallt i tunnelbanan. Oro för trängsel och att inte få plats med rullstolen eller barnvagnen bidrar inte till att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Utanför rusningstrafiken bör cyklar kunna tas med på den röda linjen och när nya tunnelbanevagnar beställs ska utrymmen för cyklar finnas med.

  • Utrusta tunnelbanan med plattformsbarriärer eller annan motsvarande säkerhetslösning.
  • Utöka turtätheten i spårtrafiken utanför högtrafik för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och samhällsnytta.
  • Ansvaret för information om trafikstörningar ska vara ett regionalt ansvar och överföras till SL och trafikförvaltningen.