Se alla
Barnsjukvård

Barnhälsovård

Barnhälsovården ska vara tillgänglig och trygg, och ha utrymme att anpassas efter individernas behov av stöd. Barnhälsovården har en viktig roll för att utjämna de skillnader i förutsättningar till en god hälsa som finns i länet. Barnhälsovården ska ha goda möjligheter att samverka med andra viktiga aktörer såsom förskola, socialtjänst och andra kommunala ansvarsområden för att skapa trygghet och kontinuitet. Barnhälsovården har en viktig roll i det sjukdomsförebyggande arbetet och för att säkerställa en hög vaccinationtäckning i länet.