Se alla
Stockholms akutsjukhus

Akutsjukhus

Stockholmsregionens sju akutsjukhus bedriver alla specialiserad vård på en hög nivå. Deras uppgift är den mer avancerade, komplicerade och resurskrävande vården. Akutsjukhusen bedriver både planerad och akut vård. Svensk sjukvård har under hela efterkrigstiden kännetecknats av ett stort sjukhusfokus där många patienter hänvisas till att besöka sjukhus även för mindre komplicerade vårdbehov. Det har med åren blivit allt tydligare att det är ett ineffektivt sätt att bedriva vård, och inte heller säkrar en god kvalitet eller tillgänglighet för patienterna.

I Region Stockholm pågår därför en omställning till framtidens hälso- och sjukvård. Det innebär att vård flyttas ut från de stora sjukhusen, närmare patienterna, till öppen specialistvård (ofta genom vårdval), specialiserad äldresjukvård (geriatrik) och primärvård (inte minst vårdcentraler och husläkare!) Samtidigt får akutsjukhusen bättre möjligheter att bedriva sina mer högspecialiserade uppdrag. De får behålla sina ekonomiska resurser (även om uppräkningen blir lägre när uppdraget och antalet patienter minskat) – och alla sjukhus har fått nya moderna lokaler som ger god vård- och arbetsmiljö. Efter initiativ av Liberalerna ska alla sjukhus också ha moderna tillagningskök för goda patientmåltider.

Danderyds sjukhus har länge varit ett centrum för innovation inom sjukvården. Här finns två stora förlossningskliniker, bl.a. BB Stockholm. Byggnader har renoverats och nybyggts, just nu pågår byggnation av en ny vårdbyggnad.

Karolinska universitetssjukhuset är Sveriges främsta forsknings- och undervisningssjukhus och har utsetts till världens sjunde bästa sjukhus. Här bedrivs den mest avancerade och högspecialiserade vården, bl.a. avancerad hjärtsjukvård, cancervård och transplantationskirurgi. Nya Karolinska Solna (NKS) har sedan det stod färdigt gett fantastiska nya möjligheter för avancerad vård och forskning. Också i Huddinge moderniseras sjukhuset, bl.a. har man fått en ny stor avancerad operations- och interventionsbyggnad. Till Karolinska hör Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Norrtälje sjukhus är Roslagens akutsjukhus med en viktig roll i en expansiv region, som också kännetecknas av mångdubblad befolkning sommartid. Samverkansmodellen där akut- och närsjukvård samlats i samma organisation som kommunal vård och omsorg är en förebild för den nära vårdens framtida utveckling, inte minst för en sömlös äldresjukvård.

S:t Görans sjukhus är Sveriges enda akutsjukhus som drivs i privat regi, och har goda resultat med hög kostnadseffektivitet, nöjda medarbetare och patienter. Sjukhuset på Kungsholmen har byggts ut och moderniserats med bl.a. en ny stor akutmottagning. Nästa år ska den efterlängtade nya förlossningskliniken öppna.

Södersjukhuset är ett stort akut- och traumasjukhus. Akutmottagningen är nybyggd liksom andra delar av sjukhuset. Här finns också Sachsska barnsjukhuset. Framöver kommer utbyggnaden att fortsätta med bl.a. fler välbehövliga IVA-platser.

Södertälje sjukhus är ett viktigt länsdelssjukhus som fått ny akutmottagning med flera nya byggnader samtidigt som den gamla huvudbyggnaden totalrenoveras. Förlossningskliniken har utökat sin verksamhet och är viktig för hela länet. Här finns också stor geriatrisk verksamhet.

S:t Eriks ögonsjukhus är ett litet högspecialiserat sjukhus, numera lokaliserat intill NKS i Solna. Här bedrivs världsledande vård och forskning med viktiga nationella vårduppdrag.