Se alla
Akutsjukhus

Akutsjukhus

Akutsjukhusens verksamhet ska garantera en vård till alla de patienter som behöver akutsjukhusens resurser. Det är väsentligt att säkerställa att de vårdplatser som ingår i respektive sjukhus uppdrag också hålls öppna och kan ta emot patienter från akuten samt de med kontinuerliga och planerade vårdbehov. Länets samtliga akutsjukhus ska erbjuda god arbetsmiljö och en stimulerande arbetsplats. Samverkan med länets övriga sjukvården, inom vård och utbildning, är avgörande för att akutsjukhusen ska kunna fokusera sina resurser på rätt patienter.

Möjligheten att driva ytterligare ett sjukhus i privat drift bör utredas för att bidra till att utveckla akutsjukvården i hela länet.