Se alla
Digitala innovationer

Digitala innovationer i kollektivtrafiken

Digitala innovationer i kollektivtrafiken kan bidra till ett mer hållbart och effektivt resande. Liberalerna vill ta tillvara på och stimulera digitala innovationer. AI kan hjälpa oss övervaka hissar och rulltrappor.

Tillgång till digital information

Tillgången till korrekt information om många transportalternativ är en viktig nyckel för att möta
framtidens transportbehov, resenärernas förväntningar och för att minska bilberoendet i vår region. Liberalerna vill att SL-appen hela tiden utvecklas för att säkerställa att informationen om avgångar och förändringar finns i realtid och är korrekt.

En innovationsvänlig miljö

Ska vi ligga i framkant i teknikutvecklingen måste vi våga tänka nytt och testa nya idéer. Vår region ska vara innovativ och nya tekniska lösningar måste få möjlighet att provas i mindre skala innan de avfärdas och göms längst in i en skrivbordslåda. Det offentliga ska därför i högre utsträckning erbjuda testbäddar och samverka med företag, akademi och entreprenörer för att dela på risker och utbyta erfarenheter för att främja nya idéer och lösningar. Då kan vi öka takten för digitala innovationer i kollektivtrafiken.

Att våra invånare är så pass uppkopplade är något vi kan och ska dra nytta av. De ofantliga mängder data som resenärerna skapar och trafiken genererar ska fortsatt vara öppen och tillgänglig för människor att dra nytta av genom att skapa smarta och smidiga appar och mobilitetstjänster som underlättar för resenärerna i deras vardag.

Ofta är det invånarna, och inte förvaltningstjänstemän och trafikplanerare, som först upptäcker brister och behov i kollektivtrafiken. Tillsammans kan de med hjälp av tillgänglig data och tekniska plattformar förbättra kollektivtrafiken med snabba och kostnadseffektiva innovationer. För att främja detta måste vi gå från att betrakta invånaren som en mottagare eller kund till att betrakta denne som en deltagare i utvecklingen mot morgondagens mobilitetslösningar. Precis som i Region Skåne bör därför ett innovationslabb inrättas i Stockholm för att skapa en arena där idéer och innovationer kan testas, utbytas och utvecklas.

Fler ytor för reklam

Kollektivtrafiken står inför stora ekonomiska utmaningar. Liberalerna står bakom principen att kollektivtrafiken till hälften är avgiftsfinansierad, och till hälften skattefinansierad. Ett sätt att öka intäkterna är att ta tillvara på den nya digitala tekniken för reklamytor, inte minst för rörlig reklam.

God internetuppkoppling

Stockholmsregionens invånare är bland världens mest IT-mogna och uppkopplade. Att ge människor bättre möjligheter att arbeta under resan kan leda till att fler dels väljer att arbetspendla med tåget istället för bilen, dels väljer att förlägga arbetstid på tåget, och därmed resa utanför rusningstrafiken. Bra uppkoppling kan således leda till mindre trängseln och ett bättre utnyttjande av fordonsparken i kollektivtrafiken. Mobiltäckningen i kollektivtrafiken ska vara stabil och pålitlig och på sikt ska wi-fi finnas i all kollektivtrafik, likaså ska laddningsmöjligheter finnas på alla nya bussar och tåg, även på platser reserverade
för rullstolsanvändare. På längre pendlingssträckor ska wi-fi prioriteras.

Implementeringen av 5G behöver öka för att Stockholm inte skall tappa i konkurrenskraft.

Omfamna AI – artificiell intelligens

Liberalerna vill utöka användandet av modern teknik och AI för att övervaka och bättre beräkna när en rulltrappa eller hiss kan behöva service och därmed kunna lösa problem innan de blir ett hinder för resenärer. När en rulltrappa står stilla måste
arbetet för att åtgärda problemet påbörjas inom två dagar. Och det måste ges tydlig och uppdaterad information till resenärerna.

 

Sammanfattat vill Liberalerna

  • Upplåta fler ytor för reklam i kollektivtrafiken. På så sätt kan finansieringen av kollektivtrafiken öka utan att vare sig skatt eller biljettpris höjs.
  • Integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetslösningar och skapa plattformar och tjänster som integrerar all typ av mobilitet.
  • Fortsätt tillgängliggöra och tillhandahålla öppen data för att främja innovationer och användardriven utveckling.
  • Öka och fördjupa utbytet mellan det offentliga, företagen, akademin och entreprenörer för att främja nya idéer och lösningar,
  • Inrätta ett innovationslabb i Stockholmsregionen med fokus på mobilitetslösningar.
  • Laddningsmöjligheter ska finnas på alla nya bussar och tåg, inklusive på platser reserverade för rullstolsanvändare.
  • Testa innovativa lösningar som AI för att förhindra att hissar och rulltrappor stannar eller går sönder