Se alla

Sjuksköterskor

Liberalernas förslag för sjuksköterskor

Sjuksköterskebristen inom sjukhusen har resulterat i överbelastning och långa väntetider för patienterna, särskilt när det gäller specialistsjuksköterskor. Den otillräckliga personalstyrkan har skapat en ökad arbetsbörda för sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal.

Utmaningarna sträcker sig även till löneutveckling och karriärmöjligheter inom sjuksköterskeyrket. Löneutvecklingen är otillfredsställande och karriärmöjligheterna är begränsade. Att satsa på att utbilda sig till sjuksköterska och sedan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska är inte en lönsam investering.

Utmaningen med bristen på sjuksköterskor och dess påverkan på vården

Sjukhusen lider av brist på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, vilket resulterar i överbelastning och långa väntetider för patienterna. Det otillräckliga antalet kollegor medför en ökad arbetsbörda för sjuksköterskorna och annan vårdpersonal. Trots att det finns fler sjuksköterskor anställda inom vården än tidigare, väljer allt för många att yrket som sjuksköterska. Tyvärr måste många sjuksköterskor arbeta med uppgifter som inte överensstämmer med deras kompetens eller så lägger de för mycket tid på IT-system och pappersarbete.

Utmaningar med löneutveckling och karriärmöjligheter inom sjuksköterskeyrket

Löneutvecklingen för sjuksköterskor är otillfredsställande och karriärmöjligheterna är begränsade. Att utbilda sig till sjuksköterska och därefter vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska är inte en lönsam investering. En person som väljer att utbilda sig till sjuksköterska förlorar 400 000 kronor i så kallad livslön jämfört med att börja arbeta direkt efter gymnasiet (Saco, rapporterat i SvD). För att åtgärda detta problem initierade Liberalerna förra mandatperioden en speciell lönesatsning för specialistsjuksköterskor, där de mest erfarna fick en genomsnittlig löneökning på 1 500 kronor per månad.

Kärriärsmöjligheter för sjuksköterskor

Liberalernas förslag för att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor

Liberalerna har identifierat flera områden där förbättringar behövs för att stödja och främja sjuksköterskeyrket. Deras förslag inkluderar:

1. Högre löner och karriärsmöjligheter för sjuksköterskor

Utbildning, erfarenhet och ansvar ska löna sig – även i yrken med många kvinnor i offentlig sektor. Sjuksköterskor måste få möjlighet att göra karriär, och få en god löneutveckling. Ingångslönerna är inte problemet – men det behövs större motiverade löneskillnader. Sjukhusen som arbetsgivare behöver arbeta med kompetensmodeller där utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och ansvar på arbetsplatsen ger utdelning i lönekuvertet.

2. Utbildningstjänster för blivande specialistsjuksköterskor

För att fler sjuksköterskor ska vilja vidareutbilda sig och få möjlighet att göra det, föreslår Liberalerna införandet av utbildningstjänster för blivande specialistsjuksköterskor, liknande läkarnas ST-tjänster. Detta skulle ge sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig parallellt med sitt arbete, med reducerad arbetstid och lön. Att behålla kontakten med arbetsplatsen och vardagen inom vården skulle också vara fördelaktigt.

3. Ökad användning av kompetensen hos personalen

Trots att antalet sjuksköterskor har ökat, ägnar de sig ofta åt arbetsuppgifter som inte kräver deras högskolekompetens. För att förbättra kompetensmixen och effektivisera vården krävs en ökning av antalet undersköterskor och återinförandet av vårdbiträden, vilka tidigare har minskat i antal.

4. Minska pappersarbete och IT-relaterade problem – öka tiden för patientvård

Onödig och komplicerad administration samt tekniska problem skapar frustration och ökat arbete för sjuksköterskorna. Liberalerna strävar efter att modernisera och digitalisera vården för att minska den administrativa bördan och frigöra mer tid för patientvård.