Se alla
Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt

För att säkra de ekonomiska muskler som krävs för att kollektivtrafiken ska hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen i regionen vill Liberalerna att trängselskatten regionaliseras och öronmärks för kollektivtrafikinvesteringar och mobilitetssatsningar i Stockholmsregionen.

Liberalerna vill:

  • Intäkterna bör tillfalla regionen
  • Ska användas för att förbättra trafiksystemet
  • Bygg ut cykelbanor och kollektivtrafik

 

En trängselskatt är ett verktyg för att påverka trafiken på ett sådant sätt att både framkomlighet och miljö kan förbättras. Vi anser att intäkterna bör tillfalla regionen, så att regionen själv kan använda dessa medel för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen. På detta sätt kan man undvika att behöva gå via staten för att få tillgång till medel. Avgifterna bör användas för att förbättra olika delar av trafiksystemet, kollektivtrafik och cykelbanor.

Genom att använda intäkterna för att investera i infrastrukturåtgärder som gynnar regionen, kan man förbättra trafiken och minska trängseln i området. Samtidigt kan man också förbättra miljön genom att satsa på kollektivtrafik och cykelbanor. Detta är viktigt eftersom det kan hjälpa till att minska utsläppen från fordon och göra regionen mer hållbar på lång sikt. Genom att använda intäkterna på ett smart sätt kan man förbättra infrastrukturen och skapa en mer hållbar framtid.

Vi tror att trängselskatten är en viktig del av en hållbar trafiklösning och kan hjälpa till att förbättra livskvaliteten för människor i regionen.

Trängselskatten är också viktig för att minska bilens roll och påverkan i samhället. Skall bilens roll i samhället förändras måste vi bygga ut kollektivtrafiken och göra den befintliga ännu mer attraktiv. Men det räcker inte, det krävs även ekonomiska styrmedel. Liberalerna är därför positiva till avgifter och skatter, som också kan medfinansiera utbyggd kollektivtrafik. Trängselskatten skall bli effektivare och mer dynamisk utifrån rådande trafiksituation.

 

Vad är trängselskatt i Stockholm?

Trängselskatt är en avgift som tas ut på vissa vägar och tider i Stockholm för att minska trafikbelastningen, förbättra luftkvaliteten i staden och för att finansiera viss utbyggnad av infrastrukturen.

Vilka vägar omfattas av trängselskatt i Stockholm?

Trängselskatt gäller för vissa vägar inom tullarna, samt på Essingeleden och på vissa infarter till Stockholm, såsom E4 söderifrån och E18 västerifrån.

Betalstationerna i Stockholm finns Lilla- och stora Essingen, Liljeholmsbron, Skanstullsbron, Johanneshovsbron, Skansbron och vid Danvikstull.

När gäller trängselskatt i Stockholm?

Trängselskatt gäller på vardagar mellan klockan 06.00-18.29, med undantag för vissa helgdagar och sommarmånader.

Vem behöver betala trängselskatt i Stockholm?

Bussar, personbilar och lastbilar som kör på de vägar som omfattas av skatten måste betala.  Oavsett om det är privatpersoner eller företag. Motorcyklar, diplomatfordon, bussar tyngre än 14 ton samt utryckningsfordon.

Hur betalar man trängselskatt i Stockholm?

Man kan betala avgiften på flera olika sätt. Autogiro, bankgiro, e-avi och digital brevlåda kan användas för att betala trängselskatten.

Vad händer om man inte betalar trängselskatt i Stockholm?

När fordonet har mer än 5000:- i obetalda avgifter samt att det gått mer än 6 månader sedan senaste betalning får fordonet användningsförbud.

Vad görs med intäkterna i Stockholm?

Intäkterna från trängselskatten i Stockholm används för att finansiera olika investeringar. Investeringarna kan vara i kollektivtrafik, cykelvägar eller andra projekt som bidrar till en mer hållbar stadsmiljö.

Vad är syftet med trängselskatt i Stockholm

Syftet med skatten i Stockholm är att minska trafikbelastningen, förbättra luftkvaliteten och bidra till en mer hållbar stadsmiljö.

 

Vill du veta mer om detta kan du besöka Transportstyrelsen som har mer information.