Se alla

Digitalisering

Digitaliseringen i samhället är en revolution som skall tas tillvara. Liberalerna ser digitalisering som en nyckel för att lösa vårdens utmaningar. Inom kollektivtrafiken kan digitalisering bidra till ett mer hållbart och effektivt resande.

Digitalisering inom vården

Digitalisering och en god nära vård är två viktiga nyckelkomponenter för att lösa de utmaningar
vården står inför och utvecklingen går snabbt. För patienten kan digitala besök öka tillgängligheten, förenkla besöken och tillgängliggöra information t ex genom journalen via nätet. För vården och dess anställda ska digitaliseringen bidra till att förenkla administrationen och frigöra tid och resurser för patienterna.

Läs mer om om digitalisering inom vården.

Digitalisering inom kollektivtrafiken

Digitala innovationer i kollektivtrafiken kan bidra till ett mer hållbart och effektivt resande. Liberalerna vill ta tillvara på och stimulera digitala innovationer. AI kan hjälpa oss övervaka hissar och rulltrappor.

Läs mer om digitala innovationer i kollektivtrafiken.