Se alla

Digitalisering

Digitaliseringen underlättar vardagen för patienter och resenärer och förenklar arbetsdagen för medarbetarna. För patienten innebär digitaliseringen större möjligheter att möta vården på sina egna villkor. Att kunna välja att träffa sin läkare genom ett videomöte istället för ett personligt besök gör vården mer tillgänglig och flexibel.

Onödig administration och pappersbaserade rutiner ska fasas ut och ny teknik och digitalisering fasas in på bred front i landstinget. 2018 ska patienterna kunna få kallelser och provsvar till en säker digital brevlåda, istället för med post. Det är kostnadsbesparande, minskar administrationen och gör det säkrare för patienten.

Liberalerna har drivit igenom en historisk arbetsmiljösatsning för hälso- och sjukvårdens personal. 2,2 miljarder investeras i moderna digitala hjälpmedel och sammanhängande informationsmiljöer. Inom hälso- och sjukvården läggs årligen ca 2000 arbetstimmar på krånglig administration och dåligt fungerande IT-system. En sjuksköterska som behöver lägga extra tid på en dator som krånglar eller på att mata in samma uppgifter i flera olika system hade istället kunnat lägga mer tid på att träffa patienter.