Se alla
SL-kortet Accesskortet i Stockholm

SL-kortet

Det ska vara möjligt att se giltighetstid och saldo på periodkort och reskassan
i mobilen. Detta kräver uppkopplade enheter när en biljett läses av, exempelvis vid spärrar
eller bussar.

Enkelhet i biljettsystemet är en viktig aspekt för att få fler att resa kollektivt. Men priset är också en viktig faktor. Sedan ”50-kortet” infördes på 70-talet har månadskortet varit en succé, sett till dess användning. Vi vill fortsatt att kollektivtrafikens trogna resenärer ska premieras, men detta leder ofrånkomligen till att andra biljettyper ger sällanresenärerna en tröskeleffekt. Många resenärer som skulle vilja resa kollektivt ibland avstår då prisrelationen mellan enkelbiljett och periodkort inte uppmuntrar till detta.

För att kollektivtrafiken ska locka fler resenärer och vinna marknadsandelar så måste mer flexibla biljettlösningar bli verklighet. Nya flexibla biljettlösningar eller -typer kan också införas på test för att se vilken effekt det får på resandet och intäkterna. För att ytterligare bidra till att minska trängseln under rusningstrafik kan det exempelvis vara värt att pröva olika typer tidsdifferentierade taxor.

SL-kortet i mobilen

Mobiltelefonen är och blir allt viktigare som hjälpmedel. SL-kortet ska därför kunna laddas i mobilen. Det ska också vara möjligt att se giltighetstid och saldo på periodkort och reskassan i mobilen. Detta kräver uppkopplade enheter när en biljett läses av, exempelvis vid spärrar eller bussar. Med tanke på utvecklingen mot ”the internet of things”, där inte längre bara datorn är uppkopplad utan också ditt kylskåp, är vi nog inte långt därifrån.

Idag kan du ha SL-kortet i mobilen istället för i kortform. (2021)

Kontokort i kollektivtrafiken

Nästa generations SL-biljett ska vara möjlig att ha i ditt kontokort. Det skulle skapa en smidighet och valmöjlighet för resenärerna som vi tror skulle uppskattas. Dagens Accessystem är dock inte utformat för denna lösning, vilket vi vill säkerställa när
morgondagens system ska installeras.

Det här har nu införts och du kan använda ditt kontokort för att passera spärrarna i kollektivtrafiken och resa i Stockholm. Nu kommer även Access-systemet bytas ut till ett modernare system(2021)

Kollektivtrafiken för turister i Stockholm

Stockholm är ett allt populärare besöksmål för turister och cirka 13 miljoner kommersiella övernattningar gjordes i regionen 2015. Trenden är uppgående och regionen har en av de högsta tillväxttakterna i Europa sett till antal gästnätter.

Turismen skapar såväl arbetstillfällen och nya möten och är en bransch som närmast kan betraktas som en basnäring. Med en allt starkare position internationellt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som turister och besökare vill och uppmuntras till att använda under sin vistelse. För att få fler turister att lösa biljett till kollektivtrafiken ska det finnas tydliga och välkomnande försäljnings- och informationspunkter på Arlanda, Bromma och i färjeterminaler i Stockholm, Nynäshamn och Norrtälje.

Som ofta ovana resenärer i SL-trafiken ska turister (och givetvis andra resenärer) kunna köpa besökskort som gäller det antal dagar besökaren är här. Idag finns en-, tre- och sjudagarsbiljetter. Men för dem som stannar fyra dygn kan det lätt bli krångligt.

Resa-hem-garanti för ökad trygghet

Biljettkategorierna ska bli mer flexibla och kundanpassade. Liberala vill även se en ”Resa-hem-garanti” på SL-kortet, en slags kredit så att man alltid kan ta sig hem, även om det är 0 kronor på Access-kortet. Summan betalas tillbaka nästa gång kortet fylls på. För oss är det en trygghetsfråga att det alltid ska gå att ta sig hem, särskilt under nattetid.

Priset på SL:s månadskort är en känslig fråga i Stockholmsregionen. Sett till det utbud som resenären får är dock priset på SL-kortet lågt i relation till övriga landet. Men i takt med att kraven på komfort, miljö och tillgänglighet i kollektivtrafiken ständigt höjs, att vi blir fler och att utbudet därmed behöver öka, så är prishöjningar oundvikliga för att kollektivtrafikens finansiering. Liberalerna vill därför vidare se hur en indexering av SL-taxan kan utvecklas i framtiden.

  • Inför mer flexibla och kundanpassade biljettlösningar för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken.
  • Genomför försök med experimentella biljetter och se vad de har för påverkan på resandet, exempelvis genom tidsdifferentierade taxor.
  • Verka för att SL-biljett ska vara möjliga att ha i mobilen eller på ditt kontokort. Infört
  • Upprätta tydliga och välkomnande försäljnings- och informationspunkter på Arlanda, Bromma och i regionens färjeterminaler.
  • Inför en ”Resa-hem-garanti” på SL-kortet.
  • Se över möjligheterna till hur en indexering av SL-taxan kan utformas.