Se alla
SL-kortet Accesskortet i Stockholm

SL-kortet

Region Stockholms kollektivtrafik är en av världens bästa och resenärer skall mötas av enkelhet och förutsägbarhet när de köper sina biljetter för kollektivtrafiken. För att nå ett hållbart och transporteffektivt samhälle behöver regionen löpande anpassa reseerbjudandet och biljettsystemen.

FLEXIBLA BILJETTLÖSNINGAR I KOLLEKTIVTRAFIKEN

Liberalerna har länge kämpat för att modernisera biljettsystemet i kollektivtrafiken. Det skall vara enkelt och attraktivt att köpa en SL-biljett och de senaste åren har vi drivit igenom stora förbättringar när man köper en biljett.

Det gamla blå Access-kortet har fasats ut och istället ersatts av flera valmöjligheter att köpa biljett. Idag kan man ha SL-kortet på mobilen eller använda det gröna SL-kortet. Via mobilen kan man enkelt både fylla på resesaldot och kontrollera saldot på det SL-kortet, och man kan också spärra kortet från mobilen. Enkelbiljetter kan enkelt köpas på perrongen
eller vid spärrlinjen genom att blippa sitt betalkort.

För att få fler att resa med kollektivtrafiken vill Liberalerna fortsätta utveckla biljetterna. Ett sätt kan vara att införa differentierade priser, t.ex. med billigare resor utanför rusningstid för att få fler att resa när det inte är trängsel. Det kan öka både attraktiviteten och framkomligheten för resenärerna.

För att öka förutsägbarheten och inte straffa resenärer som reser mer sällan på enkelbiljett skall ett pristak införas, så när den som kommit upp i pristaket inte debiteras för efterföljande blipp med betalkortet samma dag.

SL-KORT MED BREDARE ANVÄNDNING

En modern och hållbar kollektivtrafik skall vara en del av ett resvänligt och transporteffektivt samhälle. Att integrera kollektivtrafiken med andra mobilitetslösningar och på sikt skapa plattformar och tjänster som integrerar alla typer av transportsätt är en viktig åtgärd för att minska bilberoendet.

Liberalerna till utveckla SL-kortet så det t.ex. kan användas som parkeringsbiljett på infartsparkeringar eller ge möjlighet till att använda andra mobilitetstjänster som elcykel eller elsparkcykel. SL-kortet skall också kunna användas på fler transportslag och båtlinjer, i fler kommuner och över länsgränsen.

Regionen skall hela tiden bedriva ett utvecklingsarbete för bibehålla kollektivtrafikens attraktivitet och möjligheten att vidareutveckla SL-kortet är en del av det.

 

Kollektivtrafiken för turister i Stockholm

Stockholm är ett populärt resmål men regionen kämpar med att locka tillbaka turister och besökare efter pandemin.

Turismen skapar såväl arbetstillfällen och nya möten och är en bransch som närmast kan betraktas som en basnäring. Med en allt starkare position internationellt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som turister och besökare vill och uppmuntras till att använda under sin vistelse.

De nya biljettsystemen, där men t.ex. enkelt kan blippa sitt betalkort eller använda mobilen, har gjort det enklare att resa för besökare.

För att få fler turister att lösa biljett till kollektivtrafiken ska det finnas tydliga och välkomnande försäljnings- och informationspunkter på Arlanda, Bromma och i färjeterminaler i Stockholm, Nynäshamn och Norrtälje.

Som ofta ovana resenärer i SL-trafiken ska turister (och givetvis andra resenärer) kunna köpa besökskort som gäller det antal dagar besökaren är här. Idag finns en-, tre- och sjudagarsbiljetter. Men för dem som stannar fyra dygn kan det lätt bli krångligt.

Resa-hem-garanti för ökad trygghet

Biljettkategorierna ska bli mer flexibla och kundanpassade. Liberala vill även se en ”Resa-hem-garanti” på SL-kortet, en slags kredit så att man alltid kan ta sig hem, även om det är 0 kronor pi appen eller på SL-kortet. Summan betalas tillbaka nästa gång resesaldot fylls på. För oss är det en trygghetsfråga att det alltid ska gå att ta sig hem, särskilt under nattetid.

Priset på SL:s månadskort är en känslig fråga i Stockholmsregionen. Sett till det utbud som resenären får är dock priset på SL-kortet lågt i relation till övriga landet. Men i takt med att kraven på komfort, miljö och tillgänglighet i kollektivtrafiken ständigt höjs, att vi blir fler och att utbudet därmed behöver öka, så är prishöjningar oundvikliga för att kollektivtrafikens finansiering. Liberalerna vill därför vidare se hur en indexering av SL-taxan kan utvecklas i framtiden.

Sammanfattat vill Liberalerna bl.a.:

  • Införa mer flexibla och kundanpassade biljettlösningar för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken, t.ex. genom tidsdifferentierade taxor.
  • Införa ett pristak, så när den som kommit upp i pristaket inte debiteras för efterföljande blipp med betalkortet samma dag
  • Upprätta tydliga och välkomnande försäljnings- och informationspunkter på Arlanda, Bromma och i regionens färjeterminaler.
  • Bredda användningen av SL-kortet, t.ex. för andra resetjänster
  • Inför en ”Resa-hem-garanti” på SL-kortet.
  • Se över möjligheterna till hur en indexering av SL-taxan kan utformas.