Se alla
Vaccinering-vård-i-Stockholm

Hälsa och integration

Hälsa är en nyckelfråga för minskad segregation och ökad integration.

Liberalerna vill:

  • Gör hälsa till ett av målen för integrationspolitiken.
  • Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser ska särskilt riktas till de områden där behoven är som störst, utöver de generella insatser som kommer hela befolkningen till del.

I områden med mer fattigdom och lägre utbildningsnivå, där fler har invandrat och arbetslösheten är högre där är också folkhälsan sämre och sårbarheten större. Ohälsa och segregation följs åt, ändå är inte hälsa ett prioriterat område i regeringens strategiska arbete för att motverka segregationen. Hälsa måste bli en prioriterad del av Sveriges integrationsarbete.