Se alla
Geriartrik i Stockholm

Patienternas vårdbehov ska styra vården

Husläkarnas och vårdcentralernas ersättningar förändras

Måndag 24 oktober 2016

 

Nu tas nästa steg i förändringen av ersättningssystemet för husläkarverksamheten. Patienternas vårdbehov ska avgöra hur resurserna fördelas. 75 miljoner kronor överförs från telefonrecept till en förstärkning av de generella ersättningarna.

 

Bakom förändringarna av ersättningssystemet står Allianspartierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. En modell som kallas Adjusted Clinical Groups (ACG) ska göra att den enskilde invånarens vårdbehov väger ännu tyngre för hur resurserna fördelas. Tidigare har Alliansen beslutat om ett generellt tillskott till husläkarmottagningarna på 140 miljoner kronor.

– För ett år sedan kunde vi presentera en bred överenskommelse om husläkarmottagningarnas ersättningar. Vi slog vakt om valfriheten och förstärkte jämlikheten i resursfördelningen. Nu tar vi nästa steg för en modern primärvård – där patienternas individuella vårdbehov kommer att styra ännu mer, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Förändringar av husläkarmottagningarnas ersättningssystem

Ersättningssystemet för husläkarverksamheten har återkommande reviderats sedan 2008.  Tyngdpunkten låg tidigare  på rörlig ersättning, per patientbesök, för att öka tillgängligheten till vården. I januari 2016 genomfördes en mer genomgripande förändring där den fasta ersättningen per patient som har valt en mottagning, ökades till ca 60% av den totala ersättningen. En del av den fasta ersättningen baseras på individens vårdbehov enligt CNI, Care Need Index. En del av den rörliga ersättningen utgår från patientens ålder, som också har stor bärighet på vårdbehov.

Från januari 2017 genomförs ytterligare förändringar enligt det förslag som Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu har enats om.

ACG (Adjusted Clinical Groups) införs i den fasta ersättningen (listningsersättningen).

ACG är en statistisk säker metod som beskriver en samlad bild av resursbehovet och innebär att vårdkrävande diagnoser i större utsträckning kommer att påverka den ersättning som utgår till respektive husläkarmottagning. Metoden används av de flesta landsting i landet för att få en rättvis fördelning av ersättningen till vårdgivare. För att ge länets husläkarmottagningar möjlighet att i god tid göra anpassningar i verksamheten föreslår förvaltningen ett stegvis införande av ACG och att nivån från 2017 begränsas till 20 procent av listningsersättningen.

Ersättningen för telefonrecept slopas och 75 miljoner kronor stärker den fasta ersättningen och det psykosociala stödet.

Telefonrecept används numera sällan, och registreringen varier kraftigt mellan olika mottagningar. Ersättningen per recept är låg. Hanteringen kräver administrativ hantering både hos mottagningarna och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Istället förstärker dessa resurser, 75 miljoner kronor, husläkarverksamheten generellt, bl.a. med en höjning av den fasta listningsersättningen samt ett höjt ersättningstak för psykosociala insatser.

140 miljoner kronor tillförs också husläkarmottagningarna som en generell förstärkning, enligt tidigare beslut av Alliansen i landstingets budget.