Se alla

Skärgårdstrafik

Skärgårdens båttrafik är populär – och livsviktig för skärgårdens framtid. Liberalerna har och kommer fortsatt att verka för en bra skärgårdstrafik som ökar och förbättrar livschanserna i vår skärgård. De historiska skärgårdsbåtarna är vattenburen kulturhistoria och en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet. Liberalerna kommer fortsatt att värna om dessa kulturhistoriska fartyg och verka för att de även fortsättningsvis kommer att ges betydelsefulla uppdrag och gå i reguljär trafik.

Försöket med att kunna resa med SL-kort i Skärgårdstrafiken under lågsäsong är ett sätt att få fler besökare till skärgården under perioder med lägre resande. För Liberalerna är det viktigt att utvecklingen av skärgårdstrafiken sker i nära samarbete med alla de olika små och stora rederier som bär upp stora delar av skärgårdstrafiken. Det offentliga har ett ansvar att förenkla och underlätta resandet i hela regionen, men vi får samtidigt inte slå ut fullt fungerande privata verksamheter som bedriver trafik i skärgården.

Under 2018 kommer trafiken till vissa Skärgårdsöar att fortsätta utökas för att bättre svara upp mot den standard som anges i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS.