Se alla

Skärgårdstrafik

VATTENVÄGEN FÖR EN LEVANDE SKÄRGÅRD

Liberalerna anser att det är viktigt att Region Stockholm fortsätter arbetet med att skapa en levande, tillgänglig och hållbar skärgård. En levande skärgård förutsätter en god skärgårdstrafik. En attraktiv båttrafik är viktig för turistnäring och en levande kulturmiljö liksom för besökare, pendlare och boende.

Waxholmsbolaget som kör båttrafiken på uppdrag av regionen ska i sin trafikplanering ta hänsyn till behoven hos såväl fastboende som näringsidkare för att skapa en levande skärgård året runt.

Vi vill underlätta för tillgängliga samt smidiga resor genom att samordna sjötrafikens och landtrafikens turlistor. Resenärer skall fortsatt kunna ta båten hela vägen in till Strömkajen i centrala Stockholm.

Läs gärna också Liberalerna Stockholms program för Stockholms skärgård