Se alla

Innovationsfond

Innovationsfonden startades på Liberalernas initiativ. Fonden inrättades 2015 och bestod då av 10 miljoner kronor. 2017 ökades fonden till 15 miljoner kronor.

Med ekonomiskt stöd av Innovationsfonden kan vårdens medarbetare utveckla idéer till nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för vårdarbetet och patienterna. För Liberalerna är personalens medverkan och delaktighet i förändringsarbetet avgörande för att möta den utveckling vi står inför. Inrättandet av Innovationsfonden är ett sätt att stärka vårdens medarbetare och skapa bättre förutsättningar för personal att bidra till utvecklingen mot framtidens hälso- och sjukvård.