Se alla

Innovationsfond

I Region Stockholm har Liberalerna länge varit pådrivande i arbetet med att främja  innovation och att möjliggöra innovation för regionens anställda, men även invånardriven innovation. Det har resulterat i en välintegrerad innovationsorganisation, med bland annat en innovationsfond för att regionens anställda inom alla verksamheter enkelt ska kunna söka stöd i arbetet att omsätta goda idéer i innovationer som ger praktisk nytta och utveckling.

Innovationsförmågan i verksamheterna ska öka ytterligare genom bland annat förbättrat metodstöd och därmed ökad spridning av nya innovationer i enlighet med de behov som identifierats i utvärderingen av innovationsfonden.

Med ekonomiskt stöd av Innovationsfonden kan t.ex. vårdens medarbetare utveckla idéer till nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för vårdarbetet och patienterna. För Liberalerna är personalens medverkan och delaktighet i förändringsarbetet avgörande för att möta den utveckling vi står inför. Inrättandet av Innovationsfonden är ett sätt att stärka vårdens medarbetare och skapa bättre förutsättningar för personal att bidra till utvecklingen mot framtidens hälso- och sjukvård.