Se alla

Politiska program

Här kan du ta del av de politiska program som Liberalerna Stockholms läns medlemmar antagit.

Valfrihet och tillgänglighet  i vården

Liberalerna arbetar för varje individs frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar. God hälsa innebär  frihet och möjligheter till ett gott liv. Grundläggande är att samhället även skapar bra förutsättningar för barns  och ungas hälsa. Det är därför som god tillgänglighet till sjukvård av hög kvalitet, genomförd skolgång och  förebyggande insatser är Liberalernas främsta prioriteringar.

Ladda ned sjukvårdsprogrammet i sin helhet

Trafikpolitik för framtiden

 

Bra kollektivtrafik får en region att hänga samman – och människor att mötas. Genom att bygga ut kollektivtrafiken – framför allt på spår och vatten – gör vi det möjligt att låta Stockholmsregionen fortsätta växa, hållbart, för människor och miljö.

Bygg ut tunnelbanan. Tunnelbanan är vår mest kapacitetsstarka trafikslag. Vi har rustat upp röda linjen så att upp till 40 procent fler resenärer kan resa där. Liberalerna har bl.a. föreslagit utbyggd tunnelbana till Nacka och till Täby. Vi är glada att många andra nu också håller med om att Stockholm behöver mer tunnelbana!

Bygg ut spårväg – på tvären. Stockholm behöver fler tvärförbindelser – mellan tunnelbanans och pendeltågens linjer ut i länet. Ny spårtrafik skapar nya samband och möjligheter till bostäder och arbetsplatser. Spårvagnar har större kapacitet än bussar och uppskattas av många resenärer.

Tvärbanorna är vårt mest populära trafikslag. Vi vill fortsätta bygga ut tvärbanorna, i norr och söder. Spårväg syd ska byggas – som spårväg, och inte som en halvmesyr med snabbussar. och vi vill bygga spårväg på de mest trafikerade busslinjerna i centrala Stockholm – med början med Stockholms egen ringlinje, 4:an.

Mer båttrafik – i skärgården och i stan. Stockholm är en vattenstad. Självklart ska man också kunna åka smidigt över vattnet i och till centrala stan. Många stadsdelar och förorter kunde få snabbare förbindelser över vattnet – inte minst i trängsel och högtrafik. Låt Slussens ombyggnad bli ett genombrott för snabba pendelbåtar.

Skärgårdens båttrafik är populär – och livsviktig för skärgårdens framtid. Liberalerna tar strid för en fortsatt bra skärgårdstrafik.

Gör plats för cyklarna. Allt fler cyklar – till jobbet och på fritiden, också längre sträckor. Vi måste bygga ut en bra infrastruktur för cyklister i hela Stockholms län – oavsett kommungränser. Och det måste bli betydligt enklare att kombinera cykeln med kollektivtrafik, med infartsparkeringar för cyklar, och möjlighet att ta med cykeln på tåg, buss och tunnelbanor. Liberalerna i Stockholms län har antagit ett trafikprogram för hur vi vill utveckla regionens infrastruktur.

Läs hela trafikprogrammet.                       


Valfrihet och egenmakt i välfärden

Vi liberaler anser att varje människa bör få så stora möjligheter att forma sitt
eget liv som möjligt. Det förutsätter att den enskilde individen själv kan styra
över de verkligt avgörande besluten i livet.

Idag ser vi dock hur valfrihetens idéer är under attack. En rödgrön regering i
Rosenbad och rödgröna styren i många kommuner vill försvåra för privata
aktörer – även sådana som brukarna uppskattar och vill ha. Det finns ett
debattklimat där privata aktörer utmålas som profithungrande
vinstmaximerare, och där valfrihet beskrivs som något krångligt.

Läs hela valfrihetsprogrammet. 


Tusentals öar, tusentals möjligheter

Skärgården i Stockholms län är fantastisk. Med sina tiotusentals större och mindre öar är länets skärgård den största i Sverige och unik i Europa. Med sitt unika landskap, vidsträckta vatten och vackra natur har vår skärgård länge varit en älskad hembygd för skärgårdsborna och en uppskattad oas för besökare och turister. Skärgården är också hem för dess bofasta befolkning och den plats där man har sin familj, sin bostad och sin historia. Skärgården berör, och många människor har en relation till skärgården. Skärgården ska fortsätta att beröra, men skärgården måste också få utvecklas.

Att bo och verka i skärgården innebär speciella förhållanden. Dessa förhållanden behöver uppmärksammas och vi har ett ansvar för att det finns en livskraftig skärgård, till glädje för såväl bofasta som besökare, även i framtiden. En bofast befolkning är en förutsättning för att skärgårdens unika miljö ska bevaras och för att besökare ska kunna få service.

Liberalerna vill att människor ska kunna bo, leva och driva företag i, samt utveckla och besöka skärgården hela året runt. Vi måste därför skapa bättre förutsättningar för att skärgården ska vara ett attraktivt resmål fler tider på året än under några hektiska sommarveckor.

Skärgården och människorna som verkar där gör Stockholmsregionen mer attraktiv, vilket är en tillgång för regionens utveckling och tillväxtmöjligheter. Att främja skärgårdens utveckling stärker därmed hela regionens framtidsutsikter.

Liberalerna ser framför sig en livskraftig och dynamisk skärgård, från Mälaren till Saltsjön och Östersjön. Med tekniska framsteg och nya innovationer har förutsättningarna sällan varit så goda för att ta nästa steg i skärgårdens utveckling. Men mer behöver göras. Byråkratiska hinder måste rivas, samarbetet mellan kommunerna och landstinget behöver stärkas. Mer frihet, makt och möjligheter ska överföras till individen.

Läs hela skärgårdsprogrammet.