Se alla
Civilsamhället

Civilsamhället

Ett aktivt civilsamhälle innebär stora möjligheter till utveckling också för det offentliga. De möjligheter som finns för samverkan med civilsamhället bör utvecklas, genom t.ex. så kallade IOP avtal där t.ex. landsting och idéburna aktörer gemensamt arbetar mot gemensamma mål. Möjligheterna för att idéburna aktörer att delta inom offentlig upphandling och som vårdgivare behöver också förbättras. Patient- och anhörigföreningar är andra civilsamhällesorganisationer med viktiga erfarenheter som bör tas tillvara i vårdutvecklingen.

Civilsamhällets roll

Kunskapen om civilsamhällets roll, utveckling och uppdrag bör öka, genom forskning och genom statistik. Staten bör skapa en strategi för forskning kring den civila sektorns förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Denna forskning kan med fördel drivas i en sammanhållen forskningsmiljö.

Vår vision är ett starkare, mer oberoende och mer livskraftigt civilsamhälle. Den civila sektorn i
form av små och stora föreningar, stiftelser, kooperativ och andra former för samhällsarbete på idéburen grund kan ha en mycket större roll i att tillhandahålla de välfärdstjänster som vi alla är med och bekostar gemensamt – om den ges de rätta förutsättningarna.

Kunskapen om civilsamhällets roll, utveckling och uppdrag bör öka, genom forskning och genom statistik. Staten bör skapa en strategi för forskning kring den civila sektorns förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Denna forskning kan med fördel drivas i en sammanhållen forskningsmiljö.

Vad är civilsamhället?

Man kan säga att civilsamhället är den del av samhället som drivs och sköts av ofta ideella krafter. Idrottsföreningar, studieförbund, föreningar för olika intressegrupper, nätverk och liknande.

Vilken funktion har civilsamhället?

Grunden för välfärdssamhället är civilsamhället. Det är de av individer skapade gemenskaperna som lägger grunden för såväl privat som offentlig sektor. Den offentliga sektorns välfärdstjänster kompletterar civilsamhället,

 

Är du intresserad av civilsamhällets roll i samhället?

Engagera dig i Liberalerna och var med och stärk civilsamhället i Sverige.

Liberalernas politik A-Ö

Du kanske också är intresserad av