Se alla

Rädda buss 75 till Norra Djurgårdsstaden

Under 2023 genomförde vänsterstyret en rad försämringar av kollektivtrafiken. Den 10 december drogs 16 busslinjer in och över 40 bussar fick försämrad turtäthet. Näst på tur står innerstadsbussarna.

Fyra av fem busslinjer i innerstan föreslås få färre avgångar Totalt minskar trafikutbudet i innerstan med hela 19 procent. Även bussar i högtrafik drabbas och var femte avgång under högtrafik tas bort för de blå stombussarna.

Norra Djurgårdsstaden är extra hårt drabbade
För Norra Djurgårdsstaden kommer de aviserade försämringarna slå extra hårt. Två busslinjer föreslås läggas ned helt: Linje 75 Ropsten – Cityterminalen och linje 72 Karolinska sjukhuset – Frihamnen. Norra Djurgårdsstaden mister därmed sin enda direktkoppling till Centralstationen när linje 75 till Ropsten tas bort samtidigt som buss 54 slutar gå till Norra Djurgårdsstaden. Det är problematiskt för en kraftigt växande stadsdel som är ett profilområde inom hållbarhet, miljö och klimatarbete. En välfungerande kollektivtrafik är en bärande del av stadsutvecklingen.

Invånarna i Norra Djurgårdsstaden ska kunna förvänta sig en kollektivtrafik som får livspusslet att gå ihop.

Liberalerna kommer att rösta mot försämringar av busstrafiken i Stockholm
Beslutet kring innerstadsbussarna är ännu inte fattat. Liberalerna kommer att rösta mot varje förslag till neddragning av innerstadsbussarna i Stockholm.  Vi ser att i andra städer som i Skellefteå och Umeå har resandet i kollektivtrafiken ökat. Båda städerna satsar mycket på sin kollektivtrafik. Det kommer inte som någon överraskning för oss i Liberalerna att det hänger ihop.