Se alla
Beroendevård i Stockholm

Beroendevård

Beroendevård för att motarbeta utanförskap

Liberalerna vill:

  • Beroende är en sjukdom och den som drabbas måste få vård.
  • Sprututbytesverksamheterna ska utvecklas i regionen.
  • Stockholm bör bli pilotregion för att komplettera sprututbyte med injektionsrum.
  • Beroendevården ska byggas ut med E-hälsa.
  • Maria ungdoms verksamhet bör utökas.

Beroende är en sjukdom och den som drabbas måste få vård.

Ansvaret för beroendevården ska flyttas från kommunernas socialtjänst till hälso- och sjukvården. Ansvarsfördelningen inom regionen och mellan regionen, kommunerna och polisen ska vara tydlig och inga gråzoner får förekomma. För att tidigt möta personer som behöver få hjälp behöver särskilda insatser för riskbrukare i primärvården stärkas. Kompetensen behöver stärkas, bland annat genom vidareutbildning, och ersättningarna ses över för att stimulera vårdcentralerna att ta ökat ansvar för dessa patienter.

Sprututbytesverksamheterna ska utvecklas i regionen.

De räddar liv, minskar smittspridning och ger människor i stor utsatthet motivation och möjlighet till fortsatt kontakt med vården, vilket har positiv betydelse för hälsan. Generöst tillhandahållande av Naloxon mot överdoser och utbildning i hur läkemedlet används bör fortsatt ges på regionens beroendemottagningar och i sprututbytesverksamheten.

Stockholm bör bli pilotregion för att komplettera sprututbyte med injektionsrum.

Det kan öka tryggheten och minska utsattheten för människor samt utgöra en länk till annan vård och förebyggande arbete såsom vaccination. Modellen har fungerat väl i andra länder, exempelvis Norge.

Beroendevård ska byggas ut med E-hälsa.

Beroendevården kan både möta nya patientgrupper och behandla fler genom digitala lösningar. Olika digitala verktyg ska tillhandahållas för både unga och årsrika patienter inom beroendevården.

Maria ungdoms verksamhet bör utökas.

Ungdomar med drogberoende eller riskbruk får livsviktig vård inom Maria Ungdomsverksamheten. Vårdplatserna hos Maria ungdom ska bli fler och de så kallade Mini-Mariorna, som finns i många kommuner i Region Stockholm, bör få ökade resurser.