Se alla
Alkohol och riskbruksbeteende

Alkohol

Stöd för att hantera ett riskbruksbeteende av alkohol ska finnas tillgängligt i primärvården och kunskap om de evidensbaserade behandlings och egenvårdsmetoder som utvecklas ska spridas till länets vårdcentraler.

Politik för Region Stockholm A-Ö