Se alla

Flexibla nattstopp

För att öka tryggheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft vill Liberalerna att flexibla nattstopp införs i busstrafiken, där så är lämpligt. Flexibla nattstopp innebär att bussen ska kunna stanna mellan två stationer om resenären så önskar. Det kan göra sista sträckan hem till dörren tryggare och resan mer attraktiv för resenären.