Se alla
Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Så många som möjligt ska kunna och vilja åka kollektivt i Stockholm

Stockholmsregionen ska vara landets mest tillgängliga region. Tillgängliga gatumiljöer och offentliga miljöer ökar tillgängligheten samt ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att röra sig i samhället genom att kunna använda den allmänna kollektivtrafiken. Oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund ska kollektivtrafiken vara tillgänglig, säker och trygg. Kollektivtrafiken i Stockholm ligger redan idag i framkant i tillgänglighetsåtgärder, men mer kan göras för att göra kollektivtrafiken än mer tillgänglig och därmed mer attraktiv. Exempelvis vill vi se bättre och enklare lösningar för ramper på fordon, så att personer som har rullator eller rullstol lättare kan använda den reguljära kollektivtrafiken. Fordonen (såväl i spårtrafik som i busstrafik) ska dessutom vara anpassade för elrullstolar. Det ska vara lätt att komma stiga på och av ett fordon, och föraren ska inte behöva kliva ur förarsätet för att bistå med detta.

Hissar ska särskilt bevakas och städas eftersom det ofta är det enda sättet för rullstolsburna att ta sig till och från plattformarna på tågstationer. Därför krävs mer bevakning (genom någon kombination av extra personal och övervakningskameror) av hissarna för att stävja att dessa används som toalett eller att miljön på annat sätt försämras för resenärer som är beroende av hissarna.

Dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen är viktig och ska ske fortlöpande i samband med förändringar och när kollektivtrafiken byggs ut. Det är viktigt att kollektivtrafiken är anpassad för såväl de med fysiska som de med kognitiva funktionsnedsättningar. Vid ombyggnationer av stationer och hållplatser ska möjliga tillgänglighetsförbättringar alltid genomföras.

Regionens servicelinjer är en viktig del i att hålla kollektivtrafiken tillgänglig. Det är ett bra komplement till den ordinarie busstrafiken och ska fortsätta att utvecklas.

  • Bättre och enklare lösningar för ramper på fordon i kollektivtrafiken för personer med rullator, rullstol eller elrullstol.
  • Inför särskild bevakning av hissar i kollektivtrafikens miljöer.
  • Fortsätt och fördjupa dialogen och kommunikationen med funktionshinderrörelsen i takt med att kollektivtrafiken byggs ut och anpassas.
  • Vid ombyggnationer av stationer och hållplatser ska möjliga tillgänglighetsförbättringar alltid genomföras.