Se alla
Apotekare

Apotek och apotekare

Det är viktigt att olika kompetenser kan samverka inom vården. Genom att ta tillvara apotekarnas kompetens som en resurs kan möjligheterna för sjuksköterskor att fokusera på vården öka, patienternas kunskap om sin sjukdom och behandling kan stärkas och följsamhet kring medicinering kan förbättras.