Se alla
Flygplatser i Stockholm

Flygplan och flygplatser

Fler internationella direktlinjer stärker vår region på den internationella arenan. Det ska vara lätt för människor och företag att ta sig till Stockholmsregionen. Stockholmsregionen är en konkurrenskraftig region i många hänseenden, men vår ekonomi och tjänstesektor är kunskapsintensiv och konkurrensutsatt.

Det kräver att vi har en bra internationell tillgänglighet för att människor lätt kan ta sig till vår region för att arbeta och erbjuda sina
tjänster. Därför måste kapaciteten på Arlanda öka. Att öka kapaciteten på Arlanda är nödvändigt för att säkra och stärka regionens tillgänglighet och konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt. Den fjärde banan på Arlanda ska därför byggas.

Tåget till Arlanda

Utvecklingsplanerna för Arlandaområdet är ambitiösa och med den flygplansstad som ska växa fram runt flygplatsen är målsättningen att antalet arbetstillfällen ska öka från dagens 25 000 till 50 000 år 2030. Lägg därtill att Arlanda/Märsta är utpekat som regional stadskärna i RUFS. Sammantaget kommer detta leda till att transporterna till och från Arlanda kommer att öka, inte bara för att resa med flyget utan också för att arbeta och konferera. Det är därför viktigt att regionen gemensamt strävar efter att öka andelen som tar sig till och från Arlandaområdet med tåg och kollektivtrafik och inte med egen bil.

Liberalerna vill därför se över hur vi kan etablera moderna, elektrifierade lösningar för allmänna kommunikationer till och från Arlanda.

Resecentrum på Arlanda

På Arlanda bör ett strategiskt resecentrum inrättas. Där ska det finnas lättillgänglig och bra information om hur resenären går tillväga för att köpa biljetter till tåg- och kollektivtrafiken, vad det är som gäller för taxi, och exempelvis vilka reseappar som kan laddas ner för att göra sin vistelse i Stockholmsregionen bättre och mer informativ.

Att Stockholm har flera flygplatser med olika fokus är en enorm fördel för hela regionen. Bromma behövs för att bidra till konkurrens och upprätthålla flertalet nödvändiga samhällsfunktioner, bland annat för ambulansflyg till Karolinska sjukhuset samt för den lättare flygtrafiken.

Enklare att ta sig till Skavsta

Oavsett Brommas och Arlandas utveckling behöver även Skavsta och dess infrastruktur utvecklas. Skavsta är och blir en allt viktigare flygplats för invånare i den södra länshalvan och närliggande län och regioner. Möjligheterna att ta sig till och från flygplatsen måste därför också utvecklas och förbättras.

Förnybara bränslen inom flyget

Arbetet med att minska utsläppen av fossil koldioxid från flygresor är viktigt för att minska Stockholmsregionens klimatavtryck. Att ställa om från fossilt till förnybart flygbränsle är möjligt redan idag. Tekniken finns och tillämpas redan på ett antal platser i världen.

Efterfrågan är dock alltjämt låg och bränslet går idag huvudsakligen till bilar. Statliga Swedavia har som första företag i världen beslutat att samtliga tjänsteflygresor inom bolaget från och med 2016 ska ske med förnybart flygbränsle. Detta är positivt och visar att det är bränslet, inte transportmedlet, som ska bytas ut.

  • Bygg ut Arlanda med en fjärde start- och landningsbana.
  • Verka för att minska biltrafiken till och från Arlanda.
  • Etablera moderna, elektrifierade lösningar för allmänna kommunikationer till och från Arlanda.
  •  Inrätta ett strategiskt resecentrum på Arlanda.
  • Bevara Bromma flygplats.
  • Utveckla Skavsta flygplats och dess infrastruktur.