Se alla

Spårvagnar

Spårvagnar och spårväg spelar stor roll för en hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik. Liberalerna vill bygga ut Spårväg City till Ropsten och Spårväg Syd.

Spårväg city ska förlängas till Ropsten och Norra Djurgårdsstaden och kopplas ihop med Lidingöbanan. Fullt utbyggd kan linjen först nå sin fulla nytta. Som ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett utpekat miljöprofilområde är en kapacitetsstark, spårbunden, kollektivtrafik självklar för oss i Norra Djurgårdsstaden. Det erbjuder dessutom Lidingöborna en direktförbindelse till city och avlastar tunnelbanans röda linje.

Liberalerna har länge lyft fram och försvarat behovet av Spårväg syd. En strategisk satsning som kommer att skapa nya resvägar och öppna för både fler bostäder och arbetstillfällen på den södra länshalvan. Spårväg syd har höga sociala nyttor och knyter ihop de regionala och utvecklingskraftiga kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen med Älvsjö.