Se alla

Sprututbyte

Sprutbyte är till för att skydda personer som injicerar droger mot farlig smitta som hiv och hepatit, genom att undvika att de delar sprutor. För vården är det också ett sätt att nå dessa personer och erbjuda vård och vägar ut ur missbruket. För att få en ny spruta ska man lämna in en gammal.

Sprutbytesprogrammet i Stockholm har permanentats. I dag drivs det på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen. Det har lett till ett stort tryck på mottagningen som också kan märkas i närområdet. Målet är att öppna en ytterligare mottagning, sökande efter lokaler pågår. Personer som injicerar droger finns i Stockholm oavsett sprututbyte eller inte. Sprutor finns i Stockholm oavsett sprututbyte eller inte.

Sprututbytet är ett sätt att ge en mer värdig, mänsklig och säker tillvaro för de berörda, och att även minska risken för att sprutor sprids i omgivningen. För oss liberaler är det viktigt att stå för hjälp till människor i en utsatt position, och att vården ska utgå från vad som fungerar.