Se alla
Vård och omsorg för äldre i Stockholm

Seniorvård

Mer sammanhållen seniorvård

Oräkneliga vårdkontakter och många olika personer från hemtjänst och hemsjukvård är tyvärr vardag för många människor med stora vårdbehov och sköra årsrika.

Liberalerna vill:

  • Sammanhållen vård för att undvika många olika vårdkontakter.
  • Pröva etablera boenden med direktansluten distriktssköterska.
  • På sikt vill vi samla ansvaret för hemsjukvården i kommunerna.

Detta skapar otrygghet och kan bli förvirrande. Det är inte den behövande personen som ska samordna vården, det är kommunerna och regionen som tillsammans måste ta ansvar för en sammanhållen vård för multisjuka med många vårdkontakter.

Vi vill ha en seniorvård där den enskilde själv kan välja en vårdgivare som han eller hon har förtroende för. En person som behöver äldreomsorg och hemsjukvård ska erbjudas att välja ett sammanhållet paket av vård och omsorg som också kan omfatta avancerad sjukvård i hemmet, primärvårdsrehab, geriatrisk vård och palliativ vård. Utbudet kan utformas inom en och samma vård- och omsorgsgivare, eller länkas samman genom nätverk av mindre aktörer. En sammanhållen vård kan också åstadkommas om regionen och kommunerna samverkar för att skapa fler mellanvårdsformer. Vi vill till exempel pröva att etablera boenden med direktansluten distriktssköterska.

Vi vill utveckla sjukvård och rehabilitering i patientens hem. Mobil hemsjukvård och jourläkarbilar är särskilt viktigt för årsrika människor. Ansvaret för den basala hemsjukvården bör på sikt samlas hos kommunerna och kompletteras med avancerad och specialiserad sjukvård i hemmet.