Se alla
Kultur i Stockholms kollektivtrafik

Kultur i kollektivtrafiken

Kultur gör kollektivtrafiken mer attraktiv. Liberalerna slår därför vakt om att minst 1 procent ska gå till konstnärlig utsmyckning vid investeringar och utformningar av nya
stationsmiljöer.

Vi vill också se fler bibliotek i anslutning till kollektivtrafiken, i direkt närhet till tunnelbanestationerna samt stationer längs pendeltågen och lokalbanorna. Biblioteken ska finnas på platser där medborgarna rör sig, och många människor rör sig i
kollektivtrafiken.

Ofta betraktad som världens längsta konstutställning, ska kollektivtrafiken i allmänhet, och tunnelbanan i synnerhet fortsatt upplåta ytor för konst och kulturyttringar. Konsten på stationerna bidrar till en lugn och trygg miljö och bidrar till att skadegörelse minskar. Konsten ger också varje station en egen identitet, och det underlättar resenärens möjlighet att orientera sig i kollektivtrafiken.
Därtill bör fler kulturarrangemang genomföras och uppmuntras i kollektivtrafikens miljöer. Lyrik på buss 73 är ett bra exempel. Speciella platser och tider för musikframträdanden bör även prövas.

Konst har även andra positiva effekter än de ovan nämnda, de kan också få oss att se nya perspektiv och mana till eftertanke och ifrågasättande. Idag finns det på sju stationer i kollektivtrafiken temporära utställningar, så kallade Konstväxlingar, som byts kontinuerligt under året. Vi vill att fler stationer ska ingå i detta för att sprida mer konst och kultur och därigenom bidra till trevligare resenärsmiljöer och ett mer varierande konstutbud.

  • Minst 1 procent ska fortsatt gå till konstnärlig utsmyckning vid utformningen av nya
    stationsmiljöer i kollektivtrafiken.
  • Inrätta fler bibliotek vid stationerna i kollektivtrafiken.
  • Fortsätt upplåta många ytor för konst och kulturyttringar och uppmuntra fler kultur- och konstarrangemang i kollektivtrafikens miljöer.
  • Låt fler stationer i kollektivtrafiken ingå i Konstväxlingar.

Politik för Stockholms län