Se alla

Innovation

Utvecklingen med en allt äldre befolkning, nya tekniska möjligheter samt invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården. För att möta utvecklingen kommer våra verksamheter att allt snabbare behöva kunna tillgodogöra sig nya arbetssätt, bättre metoder och teknik till nytta för patienter och resenärer. Förmågan att utveckla och införa innovationer kommer att spela en avgörande roll för den framtida utvecklingen.

Tack vare Liberalerna är innovationsarbetet i Stockholms läns landsting numera en kärnfråga för alla verksamheter. Genom att odla en framåtsyftande innovationskultur skapar vi förutsättningar för drivna och lösningsorienterade medarbetare att bidra till utvecklingen. Oftast är det just personalen inom verksamheterna som har mest kunskap om vad som behöver förändras och förbättras. Deras engagemang och utvecklingskraft ska vi ta tillvara och utveckla.

Liberalerna har därför skapat en ny innovationsstruktur för bättre styrning och minskad fragmentisering. Varje sjukhus har ett innovationskontor med särskild inriktning och centralt finns ett kansli som samordnar arbetet.