Se alla
Trygghet i Stockholms kollektivtrafik

Trygghet i kollektivtrafiken

Ökad närvaro av poliser och ordningsvakter i kollektivtrafiken behövs

Cirka 60 procent av alla anmälda brott sker inom en radie av 500 meter utanför en tunnelbanestation. Insatser måste göras för att göra dessa platser säkrare och tryggare. Vi utesluter inte att övervakningskameror i anslutning till kollektivtrafiken kan behövas. För Liberalerna är det dock viktigare med det förebyggande arbetet.

Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar ska därför utformas för att bidra till ökad trygghet genom bra belysning, god sikt och anpassade planteringar. Bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället om exempelvis nattvandrare och andra frivilliga insatser är också viktigt för att öka tryggheten. En ökad närvaro av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken där otryggheten är hög kan dessutom öka tryggheten och förebygga brott.

Hälften av alla kvinnor känner sig otrygga i kollektivtrafiken

Vi vet dessutom att kvinnor i högre grad än män är beroende av en väl fungerande och pålitlig kollektivtrafik, samtidigt som kvinnor i betydligt högre utsträckning känner sig otrygga i kollektivtrafikens miljöer. Mer än hälften av kvinnorna känner sig otrygga i kollektivtrafiken på kvällar och nätter. Det är oacceptabelt.

Liberalerna är också för och har drivit på flexibla nattstopp i busstrafiken som går ut på att du som passagerare ska kunna be bussen stanna även fast det är emellan två olika stationer. Det här leder till att du får kortare sträcka hem från bussen och leder därmed till ökad trygghet.

  • Öka närvaron av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken.
  • Förbättra och fördjupa samarbetet mellan landstinget, kommunerna och civilsamhället för att öka tryggheten kring stationer och knutpunkter.

Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm