Se alla

IT i vården

Stockholms läns landsting genomför nu den största satsningen någonsin på en mer modern och framtidsorienterad informationsmiljö för hälso- och sjukvården. Vi investerar över 2 miljarder kronor i det största initiativ som hittills tagits inom landstinget för att driva hälso- och sjukvårdens digitala förändringsresa.

Investeringen är en omfattande satsning på en bättre digital arbetsmiljö för vårdpersonalen, då den skapar förutsättningar att införa nya och bättre arbetssätt inom vården som är resursbesparande och kvalitetshöjande.

En ny informations- och IT-miljö är avgörande för att hälso- och sjukvården ska kunna möta framtida behov från vårdverksamheterna, för att öka patientsäkerheten, minska kostnadstrycket, och för att kunna möta invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet.