Se alla

Digital vårdgaranti

Patientens kontakt med vården ska moderniseras med fler och enklare kontaktvägar för tidsbokning såväl som vårdmöten. Under 2018 utvecklas vårdgarantin för att omfatta också digital tillgänglighet. Det ska vara lika självklart och enkelt att kontakta vården digitalt, via olika e-tjänster, som via telefon och genom att besöka vårdcentralen.

Digital tillgång till vård innebär till exempel att invånarna ska ges möjlighet att välja hur de vill kontakta vården, där fysiska besök och e-tjänster, telefon eller videobesök ska ses som komplementära och naturliga delar av vårdutbudet.  

Landstinget ska utforma digitala tjänster som inte exkluderar olika patientgrupper utan så långt det är möjligt utforma dem utifrån tillgänglighetskrav baserat på olika gruppers behov. Patienten ska själv kunna välja den kontaktväg som passar bäst utifrån situation och vårdbehov. Först när den digitala tillgängligheten blir obligatorisk för vårdgivarna kan den alltid vara en valmöjlighet för patienterna, men det kommer aldrig bli ett tvång för patienten.