Se alla

Östlig förbindelse

Regionens trafiksystem behöver få fler passager mellan norr och söder. Framkomligheten behöver öka för både framtidens bilister och kollektivtrafikresenärer. Östlig förbindelse ska därför byggas, för såväl biltrafik som för kapacitetsstark kollektivtrafik. Som med alla större väginvesteringar är det för oss Liberaler oerhört viktigt att kollektivtrafiken ges hög prioritet och god framkomlighet.

Med en östlig förbindelse kan en ringled runt centrala Stockholm skapas, vilket kan avlasta Essingeleden såväl som innerstaden. Det knyter ihop kranskommuner som Lidingö, Nacka och Värmdö med övriga Stockholm.

Liberalerna vill att Östlig förbindelse blir verklighet, precis som en övervägande majoritet av stockholmarna.