Se alla

Östlig förbindelse

Östlig förbindelse. Regionens trafiksystem behöver bli fler passager mellan norr och söder. Östlig förbindelse ska därför byggas, för såväl biltrafik som för kapacitetsstark kollektivtrafik. Som med alla större väginvesteringar är det för oss Liberaler oerhört viktigt att kollektivtrafiken ges hög prioritet och god framkomlighet. I Östlig förbindelse finns alla möjligheter att göra detta. Framkomligheten behöver öka för både framtidens bilister och kollektivtrafikresenärer. Liberalerna vill att Östlig förbindelse blir verklighet, precis som en övervägande majoritet av stockholmarna.