Se alla
artificial intelligence

Artificial Intelligence- AI

AI är ett område som kan bidra till en mer individualiserad vård samt utveckla beslut- och diagnosticeringsstöd för vårdpersonalen. Genom innovationsfonden och ett utvecklingsorienterat klimat stärker landstinget vårdprofessionen att arbeta med lämpliga utvecklingsområden.

Liberalernas Politik för Region Stockholm