Se alla

Res hem-garanti ska öka tryggheten i kollektivtrafiken

Hemresa även när pengarna tar slut på SL-kortet - och flexibla stopp med nattbussen

Torsdag 23 mars 2017

I Liberalernas nya trafikprogram för Stockholms län föreslås bland annat en res hem-garanti när pengarna tagit slut på SL-kortet – för att alla ska kunna ta sig hem tryggt i Stockholmsnatten, eller barn och unga hem från skola eller träning. Flexibla nattstopp är ett annat förslag bland många andra för en tryggare kollektivtrafik.

– Ingen ska någonsin behöva bli fast mitt i natten långt hemifrån för att pengarna tagit slut på SL-kortet. Och ingen förälder ska behöva vara orolig för att ens barn inte har pengar kvar för resan hem från skolan eller träningen. Med en res hem-garanti ska alla alltid kunna göra en resa även om pengarna är slut. Då får man ett negativt saldo som regleras nästa gång man fyller på SL-reskassan, förklarar Sara Svanström.

Det säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och ordförande i Liberalernas trafikpolitiska programgrupp i Stockholms län. I dag finns möjligheten med automatisk påfyllning av reskassan, men det fungerar inte för alla, om man t ex inte har pengar kvar på betalkortet som är kopplat till reskassan.

Trygga resor är en viktig del av en attraktiv och modern kollektivtrafik. Generellt vill Liberalerna arbeta med både förebyggande insatser och högre närvaro av vakter och poliser, för en tryggare kollektivtrafik. På riksnivå har Liberalerna föreslagit fler poliser och även – i väntan på att de kan utbildas och tas i tjänst – kommunala ordningsvakter.

I Liberalernas trafikprogram är flexibla nattstopp på bussarna ytterligare ett förslag.

– Du ska kunna be chauffören att stanna så nära din destination som möjligt, när du är på väg hem i Stockholmsnatten. Såväl kvinnor och tjejer som män och killar ska ha så kort väg hem som möjligt och minimera rädslan och risken att råka ut för något. Tryggheten är en frihetsfråga, en frihet vi måste försvara, betonar Sara Svanström (L).

 

Liberalernas trafikpolitiska program har beslutats av förbundsmöte med Liberalerna i Stockholms län. Det innehåller bland annat punkter om SL-taxan och trygga resor.

Liberal politik för tryggare kollektivtrafik

Cirka 60 procent av alla anmälda brott sker inom en radie av 500 meter utanför en tunnelbanestation, konstaterar Liberalernas programgrupp för ny trafikpolitik. Insatser måste göras för att göra dessa platser säkrare och tryggare. Liberalerna utesluter inte att övervakningskameror i anslutning till kollektivtrafiken, men betonar det förebyggande arbetet.

Fordon, stationer, hållplatser och angränsande gång- och cykelvägar ska utformas för att bidra till ökad trygghet genom bra belysning, god sikt och anpassade planteringar. Fokusgrupper med representanter för invånare och resenärer kan bidra till bedömning av åtgärderna.

Bättre samarbete med kommunerna och civilsamhället om exempelvis nattvandrare och andra frivilliga insatser är också viktigt för att öka tryggheten. En ökad närvaro av poliser, ordningsvakter och polisens volontärer i kollektivtrafiken där otryggheten är hög kan dessutom öka tryggheten och förebygga brott.