Se alla
Liberalerna Stockholms jämställdhetsprogram

Liberalt jämställdhetspolitiskt program

Fri att leva ditt liv som du vill

Liberalernas stockholmsförbund har antagit ett jämställdhetspolitiskt program för kommunerna i Stockholms län. Programmet tar avstamp i att kampen för jämställdhet handlar om frihet. Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt.

Men jämställdhetspolitiken handlar också om praktiskt arbete och resultat. Pojkar som hamnar efter i skolan, flickor som inte ges samma möjligheter till idrottsutövande eller kvinnor som slits ut på grund av bristande stöd till den som vårdar en anhörig. Och det behövs en kvinnlig frigörelse i förorterna.

De beslut vi politiker fattar, och hur vi fördelar resurserna, kan bryta de ojämställda mönstren och öka friheten för fler. I vårt jämställdhetspolitiska program kan du läsa hur.

Läs mer här.