Se alla
Stockholms skolor

Allt börjar med en bra skola

En del barn behöver extra hjälp i skolan medan andra är redo för större utmaningar. Skolan ska rusta alla barn för framtiden, och ge varje elev det stöd som behövs. Genom fokus på kunskap i förskolan och skolan ger vi varje barn möjlighet att nå sina drömmar. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först.

Liberalerna satsar på fler böcker och mindre skärmtid i skolan

Liberalerna ansvarar för utbildningsfrågorna i Sveriges regering sedan valet 2022. Fler av de satsningar som har initierats av Liberalerna handlar om att varje barn ska få den utbildning och de verktyg de behöver för att kunna skapa sig en bra framtid och ett gott liv. För att kunna tillgodogöra sig kunskap är den egna läsförmågan helt avgörande därför satsar Liberalerna på:

  1. Mindre skärmtid i skolan
    I skolan ska fokus ligga på kunskap och lärande och barn lär sig bäst med papper, penna och riktiga böcker. Skärmar, korta klipp och sociala medier får eleverna nog av under sin fritid. Skolan ska vara en motvikt.
  2. Mer läsning i lågstadiet
    Att kunna läsa och skriva är grunden för allt lärande. Varje elev ska få det stöd som behövs för att lära sig att räkna, läsa och skriva för hand. Vi ökar undervisningen i svenska och stärker de tidiga insatserna för de elever som behöver extra stöd.
  3. Fler skolböcker
    Liberalerna i regering satsar stort på riktiga skolböcker. Totalt blir det tre miljoner nya skolböcker till svenska skolor de närmsta åren.

Förskolan lägger grunden för en bra skolstart.

Alla barn ska mötas av hög kvalitet, god pedagogik och trygg omsorg för att kunna utvecklas och lära sig nya saker. Språkutvecklingen behöver vara i fokus i förskolan för att alla barn ska ha ett bra ordförråd med sig till skolan. För Liberalerna är det också viktigt att arbetet med jämställdhet börjar redan i förskolan

I grundskolan sätter vi kunskapen i centrum.

Undervisningen är skolans kärnverksamhet. Då behövs kunniga lärare, skickliga skolledare och tydliga förväntningar på både elever och föräldrar. Lugn och ro i alla klassrum, bra läroböcker och tillgång till ett välfyllt skolbibliotek är också viktigt för att alla elever ska kunna lämna grundskolan med kunskap och framtidstro.

Grundskolor Stockholm

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet.

Vi älskar utbildning helt enkelt, eftersom kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv. Därför är vårt viktigaste vallöfte att fler elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, och att fler gymnasieelever ska ta studenten.

Barn är olika – det ska skolor också vara. Och alla skolor ska vara riktigt bra.

Vi vill satsa mer på de barn och unga som har störst behov av stöd. De skickligaste rektorerna och lärarna behövs i de skolor som har stora utmaningar. Och de ska ha ordentligt betalt.

Med mindre stök i klassrummen, mår både elever och lärare bättre.

Tidigt stöd, fler speciallärare och små undervisningsgrupper ska finnas för dem som behöver det. Socialtjänsten ska samarbeta med skolorna så att utsatta barn klarar sin skolgång.

https://www.youtube.com/embed/0dQQkQ4qbw8
Här kan du läsa mer om Liberalernas politik för skolan. Vill du veta mer om vad Liberalerna tycker i just din kommun?