Se alla
Stockholms skolor

Allt börjar med en bra skola

En del barn behöver extra hjälp i skolan medan andra är redo för större utmaningar. Skolan ska rusta alla barn för framtiden, och ge varje elev det stöd som behövs. Genom fokus på kunskap i förskolan och skolan ger vi varje barn möjlighet att nå sina drömmar. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först.

Förskolan lägger grunden för en bra skolstart.

Alla barn ska mötas av hög kvalitet, god pedagogik och trygg omsorg för att kunna utvecklas och lära sig nya saker. Språkutvecklingen behöver vara i fokus i förskolan för att alla barn ska ha ett bra ordförråd med sig till skolan.

I grundskolan sätter vi kunskapen i centrum.

Undervisningen är skolans kärnverksamhet. Då behövs kunniga lärare, skickliga skolledare och tydliga förväntningar på både elever och föräldrar. Lugn och ro i alla klassrum, bra läroböcker och tillgång till ett välfyllt skolbibliotek är också viktigt för att alla elever ska kunna lämna grundskolan med kunskap och framtidstro.

Den ljusnande framtid ska verkligen vara allas.

Var femte gymnasieelev tar inte studenten efter tre år. Det är ett slöseri med framtidsdrömmar. Vi vill se ett ökat fokus på kunskap och mer satsningar på särskilt stöd i gymnasiet. Så att fler får springa ut i vuxenlivet med all kunskap de behöver.

Grundskolor Stockholm

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet.

Vi älskar utbildning helt enkelt, eftersom kunskap är biljetten till ett liv som man styr över själv. Därför är vårt viktigaste vallöfte att fler elever ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, och att fler gymnasieelever ska ta studenten.

Barn är olika – det ska skolor också vara. Och alla skolor ska vara riktigt bra.

Vi vill satsa mer på de barn och unga som har störst behov av stöd. De skickligaste rektorerna och lärarna behövs i de skolor som har stora utmaningar. Och de ska ha ordentligt betalt.

Det finns ingen genväg till kunskap: det behövs tid och skickliga pedagoger.

Vi vill ha mer lärarledd undervisning och fler lektionstimmar. Elever i grund- och gymnasieskolan ska ha rätt till tryckta läroböcker av hög kvalitet.

Med mindre stök i klassrummen, mår både elever och lärare bättre.

Tidigt stöd, fler speciallärare och små undervisningsgrupper ska finnas för dem som behöver det. Socialtjänsten ska samarbeta med skolorna så att utsatta barn klarar sin skolgång.

https://www.youtube.com/embed/0dQQkQ4qbw8
Här kan du läsa mer om Liberalernas politik för skolan. Vill du veta mer om vad Liberalerna tycker i just din kommun?