På måndag startar trafiken på den sammanslagna Tvärbanan. Äntligen har denna populära spårväg blivit en sammanhållen bana – hela vägen från Nacka till Solna, utan byten. Det är dels en förlängning till Sickla och dels ett nytt signalsystem och en hopkoppling i Alvik som gör två tvärbanor till en.

Sara Svanström (L)

– Nu förverkligas tvärbanans potential ytterligare. Med den nya knutpunkten i Sickla knyter vi samman olika delar av kollektivtrafiken än mer. Det ger stockholmarna möjlighet till flexibla resor, säger Sara Svanström (L), 1:e vice ordförande trafiknämnden.

Det nya signalsystemet möjliggör också trafikering med 2,5 minuters intervall i framtiden, mot dagens 7,5 minuterstrafik.

– Vår investering i nytt signalsystem och nya vändspår möjliggör upp till tre gånger tätare trafik på tvärbanan i framtiden, påpekar Sara Svanström (L).

Upprustad och sammanhållen Tvärbana

Tvärbanan som går mellan Solna och Nacka har utrustas med ett nytt och modernt signalsystem som knyter ihop hela banan som gör det möjligt att åka hela resan utan byte i Alvik. Samtidigt har Tvärbanan förlängts från Sickla Udde till Sickla i Nacka där det även byggts en ny hållplats för smidiga byten till både Saltsjöbanan och busstrafiken.

Tre nya vändspår har byggts i Mårtensdal, Alvik och Årstaberg som möjliggör tätare trafik i framtiden. Dessutom har Alviks strand fått en ny plattform och i Liljeholmen samt Årstaberg har hållplatserna breddats och anpassats för funktionsnedsättningar.

Arbetet med att modernisera, rusta upp och förlänga Tvärbanan började 2015. Förlängningen mellan Sickla Udde och Sickla är en investering på ca 425 miljoner kronor varav Nacka betalar cirka tio procent och Stockholms läns landsting står för återstoden.

Hela Tvärbanan har nästan 80.000 påstigande per dygn. Den nya stationen Sickla blir den 26:e hållplats gör Tvärbanan totalt nästan 19 km lång.