Vi satsar på barnkultur i vården. Landstingets projektstöd kultur och hälsa har ökat sitt anslag från 1,6 miljoner i fjol till 3,1 miljoner i år. Pengarna går bland annat till de populära sjukhusclownerna.

Kulturnämnden i Stockholms läns landsting satsar i år extra på barn och unga som vistas långvarigt i vårdmiljö. Därför fördubblas anslaget för Projektstöd kultur och hälsa, för konstnärliga utövare som uppträder i vårdmiljö.

– Barn som tillbringar mycket tid i vården behöver omväxling och variation i vardagen. Kulturen kan underlätta för sjuka barn att bara få vara barn, ge skratt och underhållning, vara en koppling till ett annat liv. Kulturen kan ge en frihetskänsla för barn i en utsatt situation, säger Gunnel Orselius-Dahl (L), ordförande i landstingets kulturnämnd.

Barn, kultur och hälsa

Sjukhusclownerna från Glädjeverkstan är en av de största mottagarna av Projektstöd kultur och hälsa. Ansökningstiderna är löpande under året.

Ökningen av Projektstöd kultur och hälsa del av en större satsning på det breda fältet kultur och hälsa. Här ingår också Kompetenscentrum för kultur och hälsa, och det beställningsbara kulturutbudet för vård och omsorgsverksamheter.