Fri att leva ditt liv som du vill

Det är du som ska bestämma i ditt liv. Lära dig det du vill, välja ditt yrke, klä dig som du vill och älska den du vill. Du bestämmer över din kropp och har rätt att bli mött med respekt. Kampen för jämställdhet handlar om frihet

Fördomar och stereotyper spelar fortfarande en stor roll för hur mäns och kvinnors liv formas. I den liberala visionen om ett jämställt samhälle får alla barn växa sig trygga i hela sin personlighet – fria från förlegade föreställningar om vad som är ”typiskt” för flickor eller pojkar.

Men jämställdhetspolitiken handlar också om praktiskt arbete och resultat. Pojkar som hamnar efter i skolan, flickor som inte ges samma möjligheter till idrottsutövande eller kvinnor som slits ut på grund av bristande stöd till den som vårdar en anhörig. De beslut vi politiker fattar, och hur vi fördelar resurserna, kan bryta de ojämställda mönstren och öka friheten för fler.

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Det har gjort oss starkare och rikare. Men vi måste också våga se att många kvinnor och barn lever under en stark patriarkal norm med hedersförtryck. För vuxna kvinnor är svenska språket nyckeln till frihet. Barnen behöver mötas med kunskap och handfasta åtgärder för att kunna bryta sig fria. Det behövs en kvinnlig frigörelse i förorterna.

Varenda människa ska ha möjlighet att styra sitt liv – det är liberal feminism. Och det har vi tagit strid för sedan liberaler slogs för kvinnors rösträtt.
Vi är stolta över att Sverige har blivit ett av världens mest jämställda länder. Men fortfarande finns mycket kvar att göra.

HÅLLER DU MED?

Klicka här för att läsa jämställdhetsprogrammet

Gå med i kampen för liberal feminism genom att swisha 50 kr till 123 148 12 41
Ange ditt personnummer och skriv ”Ny”.


Utdrag från programmet


Förskola och skola som ger frihet

 • Förskolan och skolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sin personlighet, fri från könsstereotypa förväntningar.
 • I klassrummet ska det vara en trygg och jämställd kultur där pojkar och flickor får ta lika mycket plats.
 • Skolan behöver satsa på pojkars skolresultat och förbättrade livsmöjligheter.


Idrott och kultur som skapar jämställdhet

 • Resurser, anläggningar och träningstider mellan idrotter och inom föreningar ska sikta på jämlik
  fördelning mellan killar och tjejer, män och kvinnor.
 • Uppmuntra pojkar och flickor att pröva fritidsaktiviteter som inte är könstypiska.

 

Jämställd arbetsmarknad 

 • Bryt könsmönstren i gymnasievalen för en mer jämställd och könsblandad arbetsmarknad och höj attraktiviteten i branscher där ett kön dominerar.
 • Stimulera kvinnors entreprenörskap.

 

Stoppa våldet

 • Den manliga könsrollen är snäv och otillåtande och kan leda till psykisk ohälsa och våldsbeteende. Därför ska skolan arbeta med pojkars syn på manlighet och med våldsförebyggande arbete.
 • Mäns våld mot kvinnor måste stoppas och utsatta kvinnor och barn skyddas. Kvinno- och mansjourer behöver långsiktig finansiering och det behövs fler utslussningslägenheter för våldsutsatta kvinnor för att ha någonstans att ta vägen efter vistelsen på kvinnojouren.
 • Stärk ungas sexualkunskap i skolan som en motvikt till pornografin.
 • Äldre och funktionsnedsatta kan också drabbas av våld i hemmet. Därför ska omsorgspersonal ha goda möjligheter att upptäcka och veta hur man slår larm.

 

Bekämpa hedersförtrycket

 • En handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck ska finnas i alla kommuner.
 • Satsa på egenmakt hos kvinnor som kommer till Sverige i vuxen ålder. Att lära sig språket och att komma ut på arbetsmarknaden bryter utanförskapet.
 • Garantera möjligheten till tolk i myndighetskontakter för att bryta beroendet av andra familjemedlemmar.

 

Jämställd omsorg

 • Säkerställ att kommunen inte diskriminerar kvinnor vid behovsinsatser, varken inom LSS eller äldreomsorg.
 • Många kvinnor tar på sig ansvaret att ta hand om sina närstående äldre och behöver flexibelt kommunalt anhörigstöd för att inte slitas ut.

Jämställd framkomlighet och säkerhet på trottoarer, gång- och cykelvägar

 • Eftersom kvinnor oftare väljer andra färdmedel än bil är effektiv framkomlighet på gång- och cykelvägar, sommar som vinter, en jämställdhetsfråga.
 • Fler kvinnor än män känner sig otrygga utomhus. Bygg bort otryggheten genom t.ex. bättre belysning och sikt, levande bottenplan och bättre skötsel av det offentliga rummet. Med så kallade Nattstopp i kollektivtrafiken kan passagerare sena kvällar och nätter kliva av bussen varhelst på linjen för att få närmare hem.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.