Se alla

Antibiotika

Utvecklandet av resistens mot antibiotika är en av framtidens största hot mot människors hälsa. 

Kunskapen om en hållbar antibiotikaanvändning ska vara hög inom profession samt bland länets invånare. Region Stockholm ska ligga i framkant i att utveckla kunskapsspridningen för att minska antibiotikaanvändningen, samt säkerställa att antibiotika används och återvinns korrekt, framförallt i de områden där antibiotikautskrivningen överskrider målvärden.