Se alla

Aborträtt

En abort ska alltid vara kvinnans fria val att göra. Tillgängligheten till aborter ska vara god och möjligheten till en medicinsk abort ska aldrig begränsas av köer. Gynekologin ska bedrivas inom vårdvalsavtal för att fortsätta stärka möjligheterna att söka vård där det passar individen bäst och säkra hög tillgänglighet.