Se alla

Aborträtt

Försvara och utveckla aborträtten

Det görs varje år cirka 50 miljoner aborter i världen. 30 miljoner av dessa är säkra och legala aborter. 20 miljoner av dem är illegala. Varje år beräknas 47 000 kvinnor i världen avlida i samband med illegala aborter, enligt uppgifter från WHO.

I många länder tvingas flickor och kvinnor att genomgå graviditeten mot sin vilja, även i fall av incest eller våldtäkt. Effekterna av hårda abortlagstiftningar är förfärande. Kvinnor tvingas till osäkra aborter, ofta utförda under dåliga hygieniska och medicinska förhållanden. Inte minst gäller det flickor och kvinnor i fattiga länder.

Efter lång liberal kamp blev aborter fullt legala i Sverige 1974. Lagen ger den gravida kvinnan rätt att själv bestämma om hon vill avbryta graviditeten upp till den 18:e graviditetsveckan.

På många ställen i världen är aborträtten hotad. I Polen har i princip ett totalförbud mot aborter, även när den gravida kvinnan riskerar att dö. I USA har många delstater infört mycket kraftiga begränsningar av aborter. Även i vårt grannland Norge har abortlagstiftningen blivit mer restriktiv.

Kvinnors rätt till abort är lätt att ta för given i Sverige. Men vi ser i andra länder att det kan gå snabbt att rasera gjorda segrar för kvinnors frihet. Vi vill göra det enklare att göra abort på kvinnans villkor, och säkra aborträtten i framtiden.

  • Snabb tillgång till aborter. Kvinnor som behöver göra abort ska få hjälp utan onödig väntan och möjlighet att välja vårdgivare. Vi vill stoppa alla planer på att lägga ner vårdval inom abortvården/gynmottagningar. Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet måste sättas före ideologisk vilja att mota bort enskilt drivna mottagningar.
  • Abort i hemmet. Vi vill ge kvinnor möjlighet att utföra medicinsk abort i hemmet genom att få abortläkemedel förskrivet att hämta på apotek. Kvinnan ska ha rätt till stöd från vården inför och under aborten. Lagstiftningen behöver moderniseras, eftersom den kom till i ett läge när dagens moderna medicinska aborter inte fanns. I dag sker de allra flesta aborter genom läkemedel, inte genom andra ingrepp.
  • Grundlagsskydda aborträtten. Liberalerna vill att aborträtten skyddas i grundlagen. Därmed skulle kvinnans rätt till abort få ett starkare skydd. Det ska vara svårt att avskaffa den grundläggande rättighet som den fria aborten utgör.
  • Nej till förslag om tillåten vårdvägran, så kallad ”samvetsklausul”, som innebär att personal i kvinnosjukvården skulle få rätt att vägra utföra aborter trots att kvinnan har rätt att få en abort utförd.