Se alla
Anna-Starbrink-hälso-och-sjukvårds-regionråd

Ja till hemaborter i Stockholm och Sverige

Onsdag 27 april 2022

Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) välkomnar att en riksdagsmajoritet nu säger ja till hemaborter. 

– Att ge kvinnor möjlighet att efter läkarordination få läkemedel och genomföra en abort i det egna hemmet är en viktig liberal förändring. Det handlar om frihet för kvinnor att välja och är ett fint sätt att uppmärksamma och utveckla den abortlagstiftning som vi har i Sverige, säger Anna Starbrink (L).

– Nu måste beslutet om hemaborter snarast bli verklighet. Vi vill kunna införa detta i Region Stockholm så snart som möjligt, säger Anna Starbrink (L).

Rasmus Jonlund
Press- & kommunikationschef
08-123 438 80
rasmus.jonlund@regionstockholm.se