Se alla

Nya närakuter ska öppnas i Järfälla och Skärholmen

Tisdag 31 maj 2022

Region Stockholm ska öppna två nya närakuter, i Järfälla och Skärholmen. De båda närakuterna ska drivas av regionen i egen regi och innebär en satsning på den nära vården om ca 90 miljoner kronor per år.

– Vi har målet att öppna de nya närakuterna i Järfälla och Skärholmen i slutet av nästa år, 2023. I placeringen av de nya närakuterna utgår vi från invånarnas behov och var befintliga närakuter ligger i dag. Närakuterna ska gå att nå av många med kollektivtrafik. En fördel är om närakuter ligger nära en geriatrisk klinik för att kunna samverka kring och ge god vård till äldre. Närakuterna kan behandla många akuta tillstånd och har både avlastat akutsjukhusen och gett hundratusentals patienter snabb och god vård, säger hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

– Närakuterna är en viktig del av sjukvården, där patienter kan få vård direkt även om skadorna inte är livshotande. Med mottagningar nära medborgarna blir det ännu enklare att få vård snabbt. Järfälla och Skärholmen kommer få nya närakuter vilket stärker deras och närliggandes vårdutbud samtidigt som långa resor uteblir, säger Lars Rådén (M), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta: Nya närakuter i Järfälla/Jakobsberg och Skärholmen

De två nya närakuterna föreslås placeras i Jakobsberg i Järfälla, där det finns annan vård på Jakobsbergs sjukhus inklusive geriatrik, samt i Skärholmen som har ett stort befolkningsunderlag. Kostnaden bedöms initialt till ca 45 miljoner kronor per år och närakut. Beslut tas i hälso- och sjukvårdsnämnden 14 juni.

Närakuterna ska drivas av Region Stockholm genom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) och målet är att de ska öppna under senare delen av 2023. Tidplanen styrs av tillgången till lokaler och röntgenkapacitet.

Bakgrund: Närakuter för barn och vuxna

Närakuterna har kompetens att ta emot barn och vuxna mellan kl. 8.00 och 22.00 varje dag. De har labb, röntgen och ambulansintag och kan färdigbehandla många akuta sjukdomar och skador.

År 2021 tog närakuterna emot över 350 000 besök och tusentals ambulanstransporter.

En utvärdering 2020 visade att närakuterna uppfyllde sina syften:

· Närakuterna gav befolkningen en högre tillgänglighet till akut sjukvård, större geografisk närhet, kortare vänte- och vistelsetider för patienterna.

· Skadediagnoser ökade på närakuterna och minskade på akutmottagningarna.

· Ersättningen till närakuterna var lägre per besök jämfört med akutmottagningarna, för jämförbara diagnoser.

· Barn var en stor patientgrupp på närakuterna.

· Antalet ambulanstransporter till närakuter ökade.

· Andelen mer resurskrävande diagnoser på närakuterna ökade.

Närakuter direkt intill akutsjukhus:

Haga (Karolinska Solna)
Huddinge
Danderyd
Södertälje
Norrtälje

Övriga närakuter:

Rosenlund (nära Södersjukhuset)
City/Hötorget (nära S:t Görans sjukhus)
Handen, Haninge
Nacka
Sollentuna
Järva