Se alla

Två nya närakuter behövs – Liberalerna vill öppna i Bromma och Dalen

Torsdag 23 juni 2022

Liberalerna vill öppna nya närakuter för barn och vuxna i Stockholmsregionen. Utöver de två planerade närakuterna i Järfälla och Skärholmen föreslår Liberalerna att regionen nästa mandatperiod öppnar närakuter för barn och vuxna vid Bromma samt Dalens sjukhus.

I dag finns elva närakuter, som också ska utvecklas. Närakuterna är populära, resurseffektiva och bidrar till att avlasta akutsjukhusen. Därför säger Liberalerna också tydligt nej till oppositionens förslag att begränsa – eller helt lägga ned närakuterna.

– Jag är väldigt glad över att vi snart beslutar att öppna två nya närakuter, i Järfälla och Skärholmen. Som Stockholmsregionens sjukvårdsparti ser vi liberaler att denna vårdform behöver byggas ut när länet växer och stockholmarna blir fler. Bromma och Dalen är de två platser där vi ser att kommande två närakuter bör placeras, säger Liberalernas regionrådskandidat Amelie Tarschys Ingre (L).

Närakuterna har kompetens att ta emot barn och vuxna mellan 8 och 22 varje dag. De har labb, röntgen och ambulansintag och kan färdigbehandla de flesta akuta sjukdomar och skador.

2021 tog närakuterna emot över 350 000 besök och tusentals ambulanstransporter. Barn är de vanligaste patienterna och närakuterna är också viktiga för äldre patienter, som kan få snabbare hjälp, också genom samarbete med geriatriken (den specialiserade äldresjukvården), och slipper ”omvägen” via sjukhusakuten.

Befolkningsunderlag och vårdbehov, kommunikationer samt geriatrisk klinik är viktiga kriterier för lokalisering av närakuter. I Bromma och Dalen finns geriatrik, för samverkan kring de äldre patienterna, och de ligger också bra till för patienter från Ekerö respektive Tyresö.

– Vi har hittills öppnat elva närakuter, vid eller nära våra akutsjukhus och på andra strategiska platser i länet. Liberalerna är Stockholms sjukvårdsparti och vi vill se fler närakuter men också öppna fler vårdplatser på sjukhusen och framför allt stärka vårdcentralerna – alla tre nivåer behövs för en trygg vård, säger Liberalernas förstanamn i Stockholms stad, Cecilia Elving (L).

Sverigedemokraterna vill lägga ned samtliga närakuter. Vänsterpartiet vill lägga ned de närakuter som inte ligger vid ett akutsjukhus (Handen, Nacka, Sollentuna, Rosenlund, Hötorget och Järva). Socialdemokraterna vill ta ifrån privata aktörer uppdraget att driva de uppskattade och välfungerande närakuterna i City/Hötorget, Sollentuna, Nacka.

Fakta och bakgrund: Närakuter för barn och vuxna

En utvärdering 2020 visade att närakuterna uppfyllde sina syften:

  • Närakuterna gav befolkningen en högre tillgänglighet till akut sjukvård, större geografisk närhet, kortare vänte- och vistelsetider för patienterna.
  • Skadediagnoser ökade på närakuterna och minskade på akutmottagningarna.
  • Ersättningen till närakuterna var lägre per besök jämfört med akutmottagningarna, för jämförbara diagnoser.
  • Barn var en stor patientgrupp på närakuterna.
  • Antalet ambulanstransporter till närakuter ökade.
  • Andelen mer resurskrävande diagnoser på närakuterna ökade.

Närakuter direkt intill akutsjukhus:
Haga (Karolinska Solna)
Huddinge
Danderyd
Södertälje
Norrtälje

Övriga närakuter:
Rosenlund (nära Södersjukhuset)
City/Hötorget (nära S:t Görans sjukhus)
Handen, Haninge
Nacka
Sollentuna
Järva

 

Rasmus Jonlund, kommunikationschef, Liberalerna i Region Stockholm, presstelefon 08-737 25 29, rasmus.jonlund@regionstockholm.se

 

Vi är Liberalerna i Stockholms län, och Region Stockholm. För en modern hälso- och sjukvård med större frihet för patienterna. För en modern kollektivtrafik, trygg och attraktiv för fler resenärer. För en modern region för alla stockholmare, med digital tillgänglighet, möjligheter till god hälsa, arbete och ett rikt kulturliv.

För en frihet, värd att försvara.

 

Pressbild Amelie Tarschys Ingre

Pressbild på Cecilia Elving