Se alla

Naloxon som räddar liv ska införas i Stockholmsvården

Naloxon kan redan ha räddat upp till 50 stockholmare

Tisdag 12 juni 2018

Naloxon, en effektiv behandling mot överdoser, ska införas brett i Stockholms läns sjukvård. I sprututbytesprogrammet har preparatet delats ut sedan i januari och kan redan ha räddat 50 liv. Naloxon kan från och med nu ges som en lättanvänd nässpray.

Anna Starbrink (L)

– Dödsoffren för narkotika måste minskas så mycket det bara är möjligt. Naloxon är ett ofarligt preparat som effektivt hjälper vid överdoser – och det kan användas av brukarna själva. För mig är det självklart att vi ska använda något som så effektivt räddar liv, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Sprututbytesprogrammet startade vi upp för att ge människor som lever med ett missbruk bättre möjligheter till ett hälsosamt liv och för att det är självklart att de har samma rätt till den vård de behöver som alla andra människor.  Det är också ett sätt att nå människor för att hjälpa dem ut ur missbruk – om de vill – men först och främst måste vi rädda liv. Det gör sprututbyten, och det gör naloxon, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i landstingets hälso- och psykiatriberedning.

Jessica Ericsson (L)

– Vi har gett uppdrag om en handlingsplan för att minska narkotikadödligheten. Ett brett införande av naloxon i vården kommer att vara en del av handlingsplanen när den presenteras i höst, berättar Anna Starbrink (L).

Naloxon i Stockholmsvården

Naloxon används i vården sedan 70-talet för att motverka opioidöverdoser (av t ex heroin). Naloxon är ofarligt och har ingen potential att missbrukas. Tillgång till naloxon har heller inte  visat sig leda till ökat risktagande.

I Stockholms sprutbytesprogram har man delat ut naloxon till personer som använder droger sedan januari. 350 doser har delats ut till 250 individer. Av de 100 påfyllnadsdoserna ska 50 gälla fall där naloxonet använts vid en skarp överdos med god effekt.

Naloxon har tidigare getts som spruta i muskeln, men nu finns en nässpray som är enklare att använda, och som sprutbytesprogrammet nu börjar distribuera. Hur ett breddinförande för berörda personer ska ske i övrig vård redovisas i höst, i den handlingsplan mot narkotikadödlighet som nu arbetas fram.